2007/03/06 - Sveikiname Lietuvos MA jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojus

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, vardinių premijų komitetų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, paskyrė premiją jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams:
Dr. Robertui Alzbutui, doktorantui Vaidui Matuzui (Lietuvos energetikos institutas) už publikacijų rinkinį „Energetikos sistemų patikimumo ir rizikos vertinimas bei kontrolė“.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, vardinių premijų komitetų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, paskyrė premiją aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojui Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos darbuotojui Martynui Leliui už darbą „Plazmos sąveika su polimerais ir jų adhezinių savybių tyrimas“ (darbo vadovas – prof. habil. dr. Liudas Pranevičius).