2007/04/18 - Tarptautinių mokslo ir technologijos plėtros programų agentūros informacinė diena Lietuvos energetikos institute

Pranešimai 
7-oji Bendroji programa (7BP). Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros veikla.
Vilija Gečienė (Tarptautinių mokslo ir  technologijų plėtros programų agentūra). 
7BP specifinė programa „Idėjos“ – pirmieji kvietimai teikti paraiškas.
Dr. Aistė Vilkanauskytė (Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra). 
7BP „Pajėgumai“ teminės sritys „Žinių regionai“ ir „Mokslinių tyrimų potencialas“.  
Vilija Gečienė (Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra). 
7BP specifinės programos „Bendradarbiavimas“ teminė sritis „Energetika“.
Dr. Rolandas Urbonas (Lietuvos energetikos institutas, Kaunas). 
7BP finansavimo taisyklės.
Agnė Vingelienė (Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra).