2007/04/23 - Informacinė diena LEI „Mobilumo galimybės“

Mokslinės stažuotės – individualaus mobilumo galimybės. Žaneta Savickienė, Studijų užsienyje informacijos centras.
Lietuvos mokslininkų mobilumo centro paslaugos. Aurelija Valeikienė, Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
pavaduotoja.
Lietuvos ir Europos mokslininkų mobilumo tinklapių apžvalga. Dovilė Ulozaitė, Studijų kokybės vertinimo centro vyriausioji specialistė.