2007/06/27 - Nauja programa sudarys sąlygas efektyviau vystyti metrologijos sistemas (Aplinkos ministerija)

2007 m. birželio 27 d. Vyriausybė patvirtino Metrologinio aprūpinimo 2008-2010 m. programą, o koordinuoti jos įgyvendinimą pavedė Valstybinei metrologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Naujosios Programos tikslas – užtikrinti vieningą finansavimą matavimo vienetų valstybiniams etalonams įsigyti, kurti bei tobulinti ir šių etalonų valstybinėms laboratorijoms išlaikyti. Ji skirta tiek jau sukurtiems valstybiniams etalonams palaikyti, jų parametrų monitoringui atlikti ir jiems su kitų valstybių etalonais palyginti, tiek naujiems etalonams kurti.

Lietuvoje etalonų bazė buvo pradėta kurti 1997 m. esant decentralizuotai metrologijos struktūrai. Valstybinių etalonų kūrimą ir išlaikymą ligi šiol iš dalies finansuoja Valstybinė metrologijos tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų, o kitą dalį lėšų skiria šiuos etalonus saugoti ir išlaikyti įpareigotos institucijos. Tai trys mokslo institutai – Puslaidininkių fizikos institutas, Lietuvos energetikos institutas bei Fizikos institutas – ir VĮ Vilniaus metrologijos centras bei Lietuvos-JAV įmonė „Brown & Sharp Precizika“.

Toks dvigubas valstybės laboratorijų finansavimas ir administravimas trukdo tinkamai organizuoti bei koordinuoti jų veiklą. Sureguliuoti valstybinių etalonų ir jų laboratorijų išlaikymo finansavimo klausimus ir padės patvirtintoji Metrologinio aprūpinimo 2008-2010 m. programa. Ji sudarys sąlygas sukurti ir vystyti metrologijos sistemas pagal Europos Sąjungos valstybių patirtį, užtikrinti matavimų vienovę Lietuvoje ir siekti, kad mūsų šalyje atliktų matavimų rezultatai būtų pripažįstami kitose šalyse.

Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyrius, tel. 8 5 66 23660
2007 06 27