2008/02/06 - Paskirtos 2007 m. Lietuvos mokslo premijos
2008/12/29 - Senųjų metų palydos
2008/08/27 - Lietuvos energetikos institutas baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų ir LR bendrojo finansavimo lėšomis remiamą projektą „Lietuvos energetikos instituto šiluminių mainų ir branduolinių įrenginių laboratorinio-administracinio pastato (10C 3/b) remontas“
2008/03/31 - Dr. Karl Gross paskaitos "Hybride development for Hydrogen Storage" akimirkos
2008/03/06 - Mantui Povilaičiui Lietuvos mokslų akademija paskyrė premiją
2008/02/04 - Jurgitos Simaitytės daktaro disertacijos gynimo akimirkos
2008/04/02 - Dr. Inga Konstantinavičiūtė svariai prisidėjo rengiant tarpvyriausybinės klimato kaitos organizacijos ataskaitą „Klimato kaita 2007: klimato kaitos mažinimas“
2008/01/04 - Sveikiname akademiką Jurgį Vilemą gavus Kauno miesto mero apdovanojimą "Gerumo plyta"
2008/06/30 - Lietuvos energetikos instituto tyrėjas Emmanuel Wirth apgynė daktaro disertaciją
2008/09/02 - Instituto visuotinio mokslo darbuotojų ir tyrėjų susirinkimo akimirkos
2008/01/31 - Konferencija skirta Akademiko Algirdo Žukausko 85-osioms gimimo metinėms pažymėti
2008/12/22 - LEI - Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso "Lietuvos metų gaminys" nominantas
2008/02/08 - Egidijaus Babilo daktaro disertacijos gynimo akimirkos
2008/06/19 - Lietuvos energetikos instituto doktorantas Vaidas MATUZAS apgynė daktaro disertaciją
2008/10/16 - Seminaro “Šiuolaikinės šiluminės energetikos problemos” akimirkos
2008/03/26 - LEI KTU Karjeros dienų renginyje
2008/12/05 - Ilgamečių instituto darbuotojų Elenos Grikšienės ir Aldonos Šližienės jubiliejus
2008/03/04 - Apsnigtas institutas
2008/09/25 - Sveikiname naujai išrinktus Lietuvos energetikos instituto tarybos narius
2008/04/14 - Kaunietei – Nobelio premijos laureatų padėka
2008/05/29 - 5-osios kasmetinės doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos CYSENI 2008 akimirkos
2008/04/14 - Lietuvos energetikos instituto darbuotoja Inga Konstantinavičiūtė sulaukė oficialios padėkos už indėlį į darbą, apdovanotą Nobelio premija
2008/03/06 - Liutaurui Marcinauskui Lietuvos mokslų akademija paskyrė Pagyrimo raštą
2008/04/22 - VDU studentų viešnagė LEI
2008/05/24 - Tarptautinės parodos "Kaunas 2008" akimirkos
2008/04/29 - Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo paskelbtąja (notifikuota) įstaiga
2008/09/23 - LEI tarybos posėdžio akimirkos
2008/11/04 - Regioniniai branduolinės saugos profesinio mokymo kursai – pirmą kartą Lietuvoje
2008/09/10 - TATENA nacionalinio seminaro “How to Write Competitive Proposals for Research Funding” akimirkos
2008/09/22 - Susidomėjimo sulaukė LEI darbuotojų ir bendraautorių straipsnis
2008/11/10-14 - Iš valstybės subsidijų finansuojamų darbų gynimo akimirkos
2008/09/22 - Darnios energetikos strategijos Baltijos šalims pristatymo akimirkos
2008/09/25 - LEI tarybos rinkimai
2008/11/20 - Paminėta akad. prof. Jurgio Vilemo aktyvios ir ilgametės veiklos Tarptautinės energijos agentūros Vandenilio įgyvendinimo sutarties Valdymo komitete sukaktis
2008/09/26 - Project "Probabilistic long-term assessment of new energy technology scenarios (PLANETS)" in CORDIS
2008/11/21 - Akademikui prof. Jurgiui Vilemui 70 (akademinių skaitymų akimirkos)
2008/11/27 - 7BP programos „Pajėgumai“ ir 7BP programos „Žmonės“ informacinės dienos LEI akimirkos
2008/12/17 - LEI tarybos posėdžio akimirkos
2008/05/20-23 - Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijos kolektyvas BALTTECHNIKA 2008 parodoje