2008/09/02 - Instituto visuotinio mokslo darbuotojų ir tyrėjų susirinkimo akimirkos