2008/08/27 - Lietuvos energetikos institutas baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų ir LR bendrojo finansavimo lėšomis remiamą projektą „Lietuvos energetikos instituto šiluminių mainų ir branduolinių įrenginių laboratorinio-administracinio pastato (10C 3/b) remontas“

Informacinis pranešimas žiniasklaidai
2008 m. rugpjūčio 27 d.


Lietuvos energetikos institutas – efektyvus energijos vartotojas

Lietuvos energetikos institutas baigė įgyvendinti 25 mėnesius trukusį Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis remtą projektą pagal 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.2. priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“. Projekto vykdymo metu buvo atnaujintas instituto turto patikėjimo teise valdomas šiluminių mainų ir branduolinių įrenginių laboratorinis - administracinis pastatas, kuriame vykdomi įvairus fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. Iš viso projekto tikslui pasiekti buvo skirta 1841893,90 Lt Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų. Projektui taip pat buvo skirta papildoma 117307,04 Lt parama iš specialios Europos regioninės plėtros fondo programos.

Šio projekto įgyvendinimas turi didelės reikšmės tiek Lietuvos energetikos institutui, užsiimančiam moksline-tiriamąja veikla bei eksperimentiniais tyrimais techninių mokslų srityje, tiek Lietuvos visuomeniniam energetikos sektoriui, reikalaujančiam įvairių energijos taupymo priemonių įgyvendinimo, siekiant sumažinti neigiamą poveikį (tarp jų ir CO2 išmetimo mažinimas) aplinkai šiluminės energijos gamybos procese, taip pat kuo efektyviau naudojant brangstančius šiluminės energijos išteklius. Projekto dėka yra suremontuotas ir apšiltintas dar sovietmečio laikais pastatytas pastatas su erdviomis eksperimentinėmis salėmis, skirtomis vykdyti mokslinius tyrimus įvairiuose branduolinės ir šilumos energijos srityse. Įgyvendinus projekto veiklas buvo atlikti pastato remonto darbai: seni pastato langai (229,47 m2) ir durys (18,24 m2) pakeisti naujais, apšiltintas ir suremontuotas stogas (2521,72 m2) ir išorės sienos (2921,12 m2), pakeisti stoglangiai (204,08 m2), atnaujinta šildymo sistema (3390,85 m2). Visi projekte numatyti pasiekimo rodikliai buvo įgyvendinti pilna apimtimi.

Lietuvos energetikos instituto šiluminių mainų ir branduolinių įrenginių laboratoriniame - administraciniame pastate įsikūrusios Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų, Branduolinės inžinerijos problemų ir Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos – didžiausios darbuotojų skaičiumi institute – efektyviai dirbančios, pasiekusios žymių laimėjimų fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros srityse, sprendžiant aktualius Lietuvai energetikos ūkio metrologinio aprūpinimo ir Ignalinos atominės elektrinės saugios eksploatacijos bei eksploatacijos nutraukimo klausimus. Galima be jokios abejonės teigti, kad pasiekti projekto rezultatai, kurių dėka buvo pagerintos pastate dirbančių 54 mokslo darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo sąlygos teigiamai įtakos mokslinės-eksperimentinės veiklos plėtojimą ir pritrauks vis didesnį studentų-doktorantų ir partnerių susidomėjimą instituto vykdoma veikla.

Atnaujinus valstybiniam mokslo institutui priklausantį pastatą buvo pagerintos jo šiluminės charakteristikos ir tuo užtikrintas efektyvesnis šiluminės energijos vartojimas visuomeniniame sektoriuje. Šis pasiektas projekto tikslas Lietuvos energetikos institutui kasmet leis sutaupyti 386 MWh šiluminės energijos kiekio, o sutaupytas lėšas skirti mokslinei-tiriamajai veiklai ir kitoms būtinoms instituto veiklos reikmėms.

Daugiau informacijos teirautis:
Viktar Khilman, tel.: (37) 401823, e. paštas: rastine@mail.lei.lt