Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija


Lietuvos energetikos instituto Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos veiklos kryptys:
_________________

Darbo pasiūlymas (1)
_________________

Pareigos: Inžinierius arba Jaunesnysis mokslinis darbuotojas;

Darbo pobūdis:
  • didžiųjų duomenų (angl. Big Data) apdorojimo ir dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intelligence) algoritmai;
  • papildomos veiklos gali būti numatomos atsižvelgiant į kandidato gebėjimus ir LEI poreikius.
Reikalavimai darbuotojui:
Informacinių technologijų ir/ar matematikos ir/ar sistemų valdymo bakalauro ir/ar magistro laipsnio išsilavinimas.

_________________

Darbo pasiūlymas (2)
_________________

Pareigos: Inžinierius arba Jaunesnysis mokslinis darbuotojas;

Darbo pobūdis:
  • elektros energetikos sistemos darbo režimų tyrimas, naudojant programinius paketus (PSS/E, PSS Sincal, MatLab, PowerWorld);
  • papildomos veiklos gali būti numatomos atsižvelgiant į kandidato gebėjimus ir LEI poreikius.
Reikalavimai darbuotojui:
energetika ir/ar elektrotechninis ir/ar sistemų valdymo bakalauro ir/ar magistro laipsnio išsilavinimas.

_________________

Kontaktai:
Virginijus Radziukynas, Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos vadovas,
El. paštas: Virginijus.Radziukynas@lei.lt, telefonas: +37061046809, faksas: +37037351271.

_________________

Laboratorija siūlo puikias sąlygas tobulėjimui:
  • darbas kompiuteriu ir realiuose objektuose, patyrusiame kolektyve;
  • darbas su elektros perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, stambiomis/vidutinėmis pramonės bei verslo įmonėmis;
  • praktinė/taikomoji ir mokslinė veikla;
  • darbas tarptautiniuose projektuose;
  • darbas nacionaliniuose projektuose;
  • konferencijos, komandiruotės/stažuotės.
Motyvuotiems ir gabiems darbuotojams suteikiama galimybė studijuoti doktorantūroje, kurią baigus išduodamas bendras KTU-LEI diplomas. Mokama stipendija: 1 studijų metais – 722 Eur (į rankas); 2 – 4 metais 836 Eur (į rankas).

Pastaba: Laukiami tik motyvuoti kandidatai, kurie nori dirbti Lietuvos energetikos institute (ilgalaikėje perspektyvoje).
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
.
1. Darbo pobūdis: : mokslinis tiriamasis;
- tekėjimų mikrokanaluose ir pernašos procesų mikrosistemose tyrimai taikant dalelių judesio vizualizavimo metodus ir aparatūrą,
- dujų atskyrimo taikant membranines technologijas procesų tyrimai.
Reikalavimai: magistras, turintis motyvaciją mokslui ir tolesnėms studijoms doktorantūroje, mokantis anglų kalbą.
Kandidato specializacija: pageidautina: taikomoji fizika (arba kita, susieta su šia specializacija); būtinas optikos ir lazerinės technikos elementų bei vaizdų apdorojimo metodų žinojimas.
Laboratorija siūlo: iš pradžių – inžinieriaus pareigas ir algą pagal susitarimą. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir esant teigiamiems rezultatams, visos galimybės tobulėti, studijuoti, dalyvauti projektuose bei gauti atlygį, adekvatų parodytoms pastangoms.
 
2. Darbo pobūdis: mokslinis tiriamasis;
- įrenginių, deginančių arba termiškai skaidančių įvairių rūšių biokurą ir atgautąjį kurą, veikimo moksliniai ir taikomieji tyrimai, bandymai ir atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimai,
- kietųjų dalelių atskirimo ESF įrenginiuose bei šių įrenginių efektyvumo tyrimai.
Reikalavimai: bakalauras arba magistras, turintis polinkį taikomiesiems (inžinieriniams) tyrimams (neatmetama galimybė toliau studijuoti doktorantūroje), mokantis anglų kalbą.
Kandidato specializacija: Pageidautina: taikomoji fizika, termoinžinerija ar kita specializacija, kurioje įgytos žinios apie tyrimuose naudojamą degimo proceso ir produktų analizės aparatūrą, matavimo rezultatų surinkimo ir apdorojimo sistemas ir programas.
Laboratorija siūlo: pradžioje inžinieriaus pareigas ir pareiginę algą pagal susitarimą. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui ir esant teigiamiems rezultatams, visos galimybės tobulėti, studijuoti, dalyvauti projektuose bei gauti atlygį, adekvatų įneštam indėliui.
 
Kontaktai:
Nerijus Pedišius, Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas,
El. paštas: Nerijus.Pedisius@lei.lt, telefonas: +37037401863, faksas: +370(37) 351271
___________
Kviečiame apsilankyti LEI atvirų durų dienoje, kuri vyksta kasmet balandžio mėnesį. Sekite informaciją www.lei.lt