PRAKTIKA, STAŽUOTĖS
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija

 
1. Praktikai, stažuotei priimama: magistrantai.
Studentų specializacija: taikomoji fizika, taikomoji chemija, termoinžinerija, matavimų inžinerija, energija ir aplinka.
Tematika: Biokurą deginančių įrenginių efektyvumo tyrimai ir bandymai.
Vadovas: dr. Nerijus Pedišius, tel. 8-37-401 863, el. p. Nerijus.Pedisius@lei.lt
 
2. Praktikai, stažuotei priimama: magistrantai.
Studentų specializacija: termoinžinerija, taikomoji fizika, matavimų inžinerija, energija ir aplinka.
Tematika: Skysčių, dujų ir šilumos srautų matavimai, matuoklių charakteristikų tyrimai ir bandymai.
Vadovas: dr. Jurij Tonkonogij, tel. 8-37-401 862, el. p. Jurij.Tonkonogij@lei.lt
dr. Gediminas Zygmantas, tel. 8-37-401 861, el. p. Gediminas.Zygmantas@lei.lt
Degimo procesų laboratorija


1. Praktikai, stažuotei priimama: bakalaurai ir magistrantai.

Studentų specializacija:
termoinžinerija, taikomoji matematika, taikomoji fizika, medžiagų mokslas, multimedijos sistemos, energijos technologijos, energija ir aplinka.

Tematika:
1) Granulių, kaip daugiadalelinės sistemos, judėjimo skaitinis modeliavimas Diskretinių Elementų metodu. Bus tyrinėjami dalelių segregacijos ir maišymosi uždaviniai, siekiant nustatyti bendrus dėsningumus.
2) Įsisavinti Molekulinės dinamikos metodą siekiant skaitiškai tyrinėti molekulių dinamiką, įvairius cheminius ir degimo procesus bei anglies nanostruktūrų susidarymą.
3) Daugiadalelinių sistemų vizualizacijos uždaviniai.
4) Hidrodinaminių procesų skaitinis modeliavimas.

Vadovas:
dr. Algis Džiugys, tel. (8 37) 401874, el. p. Algis.Dziugys@lei.lt
 

2. Praktikai, stažuotei priimama:
bakalaurai, magistrantai.

Studentų specializacija:
aplinkos inžinerija, cheminė technologija ir inžinerija, taikomoji chemija, termoinžinerija, taikomoji fizika, energijos technologijos, energija ir aplinka.

Tematika:

1) Eksperimentiniai įvairaus kuro deginimo bandymai, efektyvumo tyrimas;
2) Terminės analizės metodų taikymas organinių medžiagų tyrimams;
3) Liepsnos spektroskopinė analizė.

Vadovas:
dr. Nerijus Striūgas, tel. (8 37) 401877, el. p. Nerijus.Striugas@lei.lt
Plazminių technologijų laboratorija


Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurai/magistrantai.

Studentų specializacija:
termoinžinerija, taikomoji chemija, matavimų inžinerija, medžiagų mokslas, šilumos energetika ir technologijos, energija ir aplinka, elektrotechnika.

Tematika:
1) Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių formavimas plazminėmis technologijomis;
2) Plazmos diagnostika;
3) Plazmos srovių dinaminių ir energetinių parametrų nustatymas ir tyrimas.

Vadovas: Vitas Valinčius, tel. (8 37) 401896, el. p. Vitas.Valincius@lei.lt
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija


Priimama praktikai/stažuotei:
bakalaurai, magistrantai.

Studento specializacija
: šilumos energetika ir technologijos; atsinaujinančioji energetika; aplinkosaugos inžinerija, termoinžinerija; pramonės termoinžinerija; taikomoji fizika; matavimų inžinerija; branduolinė energetika

Praktikos pobūdis:
Dvifazės tėkmės tyrimai

Vadovas:
dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, e-paštas marijus.seporaitis@lei.lt
Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija


Priimama praktikai/stažuotei: bakalaurai, magistrantai.
Studento specializacija: elektronikos inžinerija, inžinerinis dizainas, mechanikos inžinerija, atsinaujinančioji energetika, telekomunikacijos, energijos technologijos, energija ir aplinka, ekonomika, duomenų analitika.

Praktikos pobūdis:
1. Vėjo ir saulės energetikos laboratorinių stendų kūrimas, mažųjų vėjo bei saulės elektrinių valdymo įrangos kūrimas, programavimas;
2. Duomenų apie atsinaujinančių išteklių energetikos rinką rinkimas, sisteminimas, analizė, apklausų vykdymas;
3. ES šalyse veikiančių vėjo elektrinių efektyvumo analizė;
4. Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų vertinimas gyvavimo ciklo metodu.

Praktikos vadovas: dr. Mantas Marčiukaitis, tel.  (8 37) 401847, 868915388, el. p. Mantas.Marciukaitis@lei.lt
Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija


Praktikai, stažuotei priimama: bakalaurai, magistrantai.

Tematika:
Elektros energetikos sistemos darbo režimų tyrimas.

Studijų profilis:
atsinaujinančioji energetika, automatika ir valdymas, elektros energetikos technologijos, elektros inžinerija, elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos sistemos, valdymo technologijos, taikomoji matematika, informacinės technologijos, ekonomika.

Vadovas:
dr. Virginijus Radziukynas, tel. 8-37-401943, el. p. Virginijus.Radziukynas@lei.lt

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija


Praktikai, stažuotei priimama: magistrantai.

Praktikos pobūdis:
hidrodinaminių ir šiluminių procesų eksperimentiniai tyrimai naudojant lazerines technologijas bei skaitinis modeliavimas

Studijų profilis:
fizika, termoinžinerija

Vadovas:
dr. Robertas Poškas, tel. 8-37-401893, el. p. Robertas.Poskas@lei.lt