2011 m. birželio 8 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu ir Klaipėdos universitetu
Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę socialinių mokslų ekonomikos mokslo kryptyje (04S).

2011 m. birželio 21 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje (06T).

2012 m. vasario 24 d. Kauno technologijos universitetui su Aleksandro Stulginskio universitetu ir Lietuvos energetikos institutu Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje (04T).DOKTORANTŪRAPlazminių technologijų laboratorija


Doktorantūros studijų kryptis: Energetika ir termoinžinerija (06T)

Tematika: Atmosferinio slėgio elektros lanko plazmos ir aukštos temperatūros dujų srovių tekėjimo bei šilumos mainų procesų tyrimas
Kadidato specializacija:
fizika, energija ir aplinka, termoinžinerija, elektros inžinerija.

Kontaktai:
Dr. Viktorija Grigaitienė, tel. (8 37) 401898, el. p. Viktorija.Grigaitiene@lei.ltBranduolinių įrenginių saugos laboratorija


Doktorantūros studijų kryptis: Energetika ir termoinžinerija (06T)

Tematika (1): Neutronų šaltiniuose ir greitintuvų įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas

Kandidato specializacija: taikomoji fizika; medicinos fizika; branduolinė energetika.

Kontaktai: v.m.d. dr. Gediminas Stankūnas, tel. (8 37) 401800, el. p. Gediminas.Stankunas@lei.ltTematika (2): Vietinių efektų tarpfaziniame garo-vandens paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai

Kandidato specializacija: šiluminė fizika; šilumos energetika ir technologijos; termoinžinerija; taikomoji fizika; matavimų inžinerija.

Kontaktai: v.m.d. dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. p. Marijus.Seporaitis@lei.ltSistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija
 

Doktorantūros studijų kryptis: Energetika ir termoinžinerija (06T)

Tematika:
Elektros energetikos sistemos darbo režimų tyrimas.

Studijų profilis:
elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos sistemos, valdymo technologijos, informacinės technologijos, ekonomika.

Kontaktai:
dr. Virginijus Radziukynas, tel. 8-37-401943, el. p. Virginijus.Radziukynas@lei.lt Hidrologijos laboratorija


Doktorantūros mokslo sritis, kryptis: Aplinkos inžinerija (04T)

Tematika:
Lietuvos upių nuotėkio prognozės neapibrėžtumai ir jų įtaka vandens išteklių vertinimui

Kandidato specializacija:
taikomoji matematika (statistiniai daugiamačių duomenų analizės metodai ir jų taikymas atliekant statistinius tyrimus įvairiose srityse).

Kontaktai: Hidrologijos lab. vadovė dr. Jūratė Kriaučiūnienė,  tel. (8 37) 401962, Jurate.Kriauciuniene@lei.lt
 


Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija
 

Doktorantūros studijų kryptis: Energetika ir termoinžinerija (06T)

Tematika:
Biokuro katilų šilumos utilizavimo įrenginiuose vykstančių pernašos procesų tyrimas.

Kandidato specializacija: fizika, termoinžinerija.

Kontaktai:
lab. vadovas prof. Povilas Poškas, tel. (8 37) 401891, el. p. Povilas.Poskas@lei.lt 
Daugiau informacijos apie doktorantūrą  suteiks

Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos 3, LT-44403 Kaunas
AK-233 kab.
tel. (8 37) 401 809
faks. (8 37) 351 271
el.p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt 

 
___________
Kviečiame apsilankyti LEI atvirų durų dienoje, kuri vyksta kasmet balandžio mėnesį. Sekite informaciją www.lei.lt