2009/11/06 - Energijos, gaunamos iš iškasenų pabaiga (The End of Fossil Energy)
2009/02/11 - Sveikiname Lietuvos mokslo premijos laureatus Technologijos mokslų srityje
2009/04/30 - Mantas Marčiukaitis sėkmingai apgynė daktaro disertaciją
2009/03/06 - Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės
2009/09/18 - RES-H Policy projekto seminaras
2009/11/24-27 - Iš valstybės subsidijų finansuojamų darbų gynimo akimirkos
2009/03/18 - KTU Karjeros dienos 2009
2009/05/20 - Kauno technologijos universiteto senatas suteikė habil. dr. Vaclovui Miškiniui technologijos mokslų profesoriaus vardą
2009/05/12 - Seminaras "Mokslo, studijų ir verslo slėnis „Santaka“. Ateities energetikos technologijų mokslo centras: dabartis ir vizija, siekiant glaudesnio mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo"
2009/06/29 - Nerijus Striūgas sėkmingai apgynė daktaro disertaciją
2009/01/22 - Kauno miesto savivaldybei įteiktas ES apdovanojimas
2009/02/19 - LEI tarybos posėdžio akimirkos
2009/06/30 - Diana Meilutytė-Barauskienė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją
2009/04/24 - Tarybos posėdžio ir instituto Direktoriaus rinkimų akimirkos
2009/03/31 - Pretendento į Lietuvos energetikos instituto Direktoriaus pareigas mokslinių tyrimų ir mokslo taikomosios veiklos plėtros koncepcija ir strategija
2009/10/21 - Energy Hills ŽIB projektas tvarios energetikos srityje (Energy Hills KIC for the Sustainable Energy)
2009/03/05 - Vardinė Algirdo Žukausko premija paskirta Lietuvos energetikos instituto direktoriui prof. habil. dr. MA nariui-korespondentui Eugenijui Ušpurui
2009/11/03 - Baigėsi branduolinės saugos mokymai (Pranešimas spaudai)
2009/12/04 - Branduolinės jėgainės eksploatavimo nutraukimo auditas institute (Meeting of Nuclear Decommissioning Audit in LEI)
2009/04/20 - Nordic Energy Research delegacijos vizitas LEI
2009/10/15 - Informacinė diena LEI - ES 7BP specifinės programos „Bendradarbiavimas“ teminė sritis „Kosmosas“
2009/11/13 - Paskaita “Kaip rašyti mokslinius straipsnius?“
2009/06/10 - Dr. Arthuro Jono Ragausko paskaita „Biokuras ir atlernatyvi energija JAV“
2009/05/28-29 - Konferencija "Jaunoji energetika 2009"
2009/06/05 - Asta Mikalauskienė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją
2009/03/17 - Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo ataskaitinė sesija ir Lietuvos mokslų akademijos 2008 m. premijų laureato diplomų įteikimas
2009/06/09 - Seminaras "Mokslo, studijų ir verslo slėnis „Santaka“"
2009/10/20 - Prasidėjo regioniniai branduolinės saugos mokymai (pranešimas spaudai)
2009/11/06 - Rengiamasi pasirašyti pirmąsias mokslo pažangos proveržio projektų sutartis
2009/12/29 - 2009 metų palydos
2009/11/03 - Regioniniai branduolinės saugos profesinio mokymo kursai – jau antrąjį kartą Lietuvoje
2009/12/17 - Ernesto Narkūno daktaro disertacijos „Reaktoriaus RBMK-1500 konstrukcinių elementų nuklidinės sudėties kitimo tyrimai“ gynimas
2009/12/22 - Lietuvos energetikos institutas nominacijos “Sėkmingai dirbanti įmonė –2009” laureatas
2009/11/09-13 - TATENA projekto "Use of Numerical Models in Support of Site Characterization and Performance Assessment Studies of Geological Repositories" techninis susitikimas
2009/12/17 - Seminaras " Bioenergijos gamyba ir vartojimas Lietuvoje : esama padėtis ir perspektyvos "