Lietuvos energetikos instituto Priežiūros taryba (2014-11-03 DĮ Nr. V1-51)

1.   
prof. habil. dr. Juozas Augutis - Vytauto Didžiojo universiteto rektorius;
2.    doc. dr. Elena Jolanta Zaborskaitė;
3.    dr. Stanislovas Karčiauskas - AB „Kauno energija" Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos vadovas;
4.    prof. habil. dr. Rimvydas Simutis - Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Automatikos katedros profesorius;
5.    prof. dr. Vytautas Getautis - Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros profesorius;
6.    dr. Stanislovas Žurauskas - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
7.    Tomas Lukoševičius - Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas; jo pavaduotojas - Daumantas Kerežis Lietuvos Respublikos  enrgetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus patarėjas.