2010/02/23 - Raimondo Kildos daktaro disertacijos „Radionuklidų sklaidos iš paviršinių radioaktyviųjų atliekų kapinynų tyrimas“ gynimas
2010/03/04 - Marjella Wingelaar (NL EVD Internationaal- Agentschap NL, Olandija) vizitas LEI
2010/02/09 - Aušros MARAO daktaro disertacijos "RBMK tipo reaktorių šilumą išskiriančiuose elementuose vykstančių procesų skaitinis tyrimas" gynimas
2010/02/12 - Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių "Santaka" ir "Nemunas" projektų finansavimo sutarčių pasirašymas
2010/11/24 - 2010 m. baigiamų iš valstybės subsidijų finansuojamų darbų ataskaitų gynimas
2010/12/20 - Projektas "Vandenilio energetikos technologijų centras" sulaukė didžiausio ekspertų įvertinimo
2010/08/24 - Seminaras "Rusijos energetikos politika ir strategija"
2010/11/16 - LEI tapo Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos (LEKA) nariu
2010/01/07 - LEI žiemą
2010/11/30 - Seminaras „Ar reikalingi alternatyvūs energijos šaltiniai Lietuvai?“
2010/10/07 - Viešojo saugumo tarnybos vadovų vizitas LEI
2010/08/12 - Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos 11-osios Europos konferencijos „Energetikos ekonomika, politika ir tiekimo saugumas: išgyvenimas globalios krizės sąlygomis“. informacinis pranešimas
2010/09/01 - TATENA seminaras „Young Specialists in Nuclear Research and Development Institutions“
2010/12/10 - Susitikimas branduolinės energetikos klausimais Prancūzijos ambasadoje
2010/10/21 - Lietuvos pramoninkų konfederacijos posėdis LEI
2010/12/21 - Mindaugo Valinčiaus daktaro disertacijos gynimo akimirkos
2010/09/21 - Sveikinimas tapus Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentu
2010/03/08 - Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas
2010/03/17 - LEI - Lietuvos pramonininkų konfederacijos narys
2010/03/17 - Lietuvos atstovai ir ekspertai Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinių programų komitetuose
2010/01/28 - Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų vizitas LEI
2010/12/08 - Seminaras "Vėjo energetika ir plėtros kliūtys Lietuvoje"
2010/03/08 - ENSTTI, the European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute, is born
2010/03/22 - LEI Mokslo tarybos rinkimų akimirkos
2010/03/29 - International INTERNET FORUM of Young Researchers, Post-Graduate Students and Students “Engineering and Technological Research for Sustainable Development”
2010/03/30 - Mokslo tarybos posėdžio akimirkos
2010/04/19-23 - TATENA seminaras
2010/04/29 - Lietuvos energetikos instituto atvirų durų diena
2010/05/18 - RES-H Policy projekto dalyvių susitikimas
2010/05/24 - Jono KUGELEVIČIAUS daktaro disertacijos „Lietuvos magistralinių dujotiekių funkcionavimo bei plėtros tyrimai“ gynimo akimirkos
2010/05/27-28 - 7-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2010“ CYSENI 2010
2010/09/24 - Tyrėjų naktis 2010 LEI
2010/09/10 - Tyrėjų nakties renginiai Lietuvos energetikos institute
2010/09/22 - LEI Tarybos posėdžio akimirkos
2010/10/01 - Taivano delegacijos vizitas LEI
2010/12/10 - Projektų RES-H Policy ir EUBIONET III konsultacinis-nacionalinis seminaras
2010/12/20 - Lietuvos energetikos institutas nominacijos “Sėkmingai dirbanti įmonė – 2010” laureatas
2010/12/29 - 2010 metų palydos