2011/03/16 - Slėnio SANTAKA reklaminio filmo filmavimas
2011/06/28 - Apskrito stalo diskusija „Naujausios šilumos gamybos technologijos ir Kauno šilumos ūkio strategija“
2011/06/30 - Astos Narkūnienės daktaro disertacijos gynimo akimirkos
2011/03/01 - Sveikiname laureatus
2011/05/26-27 - 8-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija CYSENI 2011
2011/09/16 - Energetinio saugumo centro prie Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovų vizitas
2011/01/18 - LEI darbuotojams įteikti asociacijos LINPRA garbės ženklai
2011/05/11 - VDU Gamtos mokslų fakulteto 3-čio kurso studentų apsilankymas LEI
2011/09/26 - Lietuvių kalbos instituto pranešimas
2011/10/21 - Baltijos jūros regiono programos Monitoringo komitetas nusprendė finansuoti 6 naujus bendradarbiavimo projektus
2011/12/16 - Lietuvos energetikos institutas apdovanotas Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamo konkurso „Lietuvos metų gaminys 2011“ aukso medaliu
2011/02/02 - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) darbuotojų vizitas LEI
2011/11/30 - Valstybės finansuojamų darbų ataskaitų gynimo akimirkos
2011/11/04 - Nacionalinės moksleivių akademijos užsiėmimai LEI vandenilio energetikos technologijų centre
2011/11/04 - Lietuvos pramoninkų konfederacijos Energetikos komiteto išplėstinis posėdis LEI
2011/10/03 - Informacinis leidinys "Terminalas"
2011/10/19 - B25 projekto "Paviršinis mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas" organizacinio komiteto susitikimas
2011/12/02 - Branduolinės energetikos perspektyvos Baltijos jūros regione
2011/11/04 - Lietuvos mokslų akademijos premijos
2011/11/13 - KTU studentai domisi instituto tyrimais
2011/03/19 - Moksleivių konkursas "EnIdėja 2011"
2011/02/01 - Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp LEI ir AB "Kauno energija"
2011/11/03 - Agnės Bertašienės daktaro disertacijos gynimo akimirkos
2011/02/03 - Tarptautinė konferencija „Mokslo, verslo ir studijų integracija – pažangai“
2011/02/10 - 2010 metų Lietuvos mokslo premijos
2011/10/17 - 7BP projekto "Product and Process Design for AmI Supported Energy Efficient Manufacturing Installations (DEMI)" dalyvių susitikimas
2011/10/17 - Pasitarimas dėl Nacionalinio branduolinės energetikos specialistų rengimo plano ir jo įgyvendinimo
2011/06/17 - Dr. Mario Guarrancino (National Research Council of Italy) vizitas LEI
2011/06/17 - Baltic Sea Region Programme Newsletter June 2011
2011/03/16 - KTU karjeros dienos 2011
2011/05/31 - Seiminaras-diskusija "Galimybės verslui energetikos srityje"
2011/12/09 - Kauno „Žiburio“ vidurinės mokyklos mokinių apsilankymas LEI
2011/10/17 - Lietuvos energetikos institute lankėsi Slėnių stebėsenos grupės (Valley Monitoring Group) ekspertai
2011/05/05 - Lietuvos energetikos instituto atvirų durų diena
2011/09/23 - Tyrėjų naktis 2011 LEI
2011/03/25 - KTU karjeros dienų padėka
2011/03/25 - Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojos premijos įteikimas Dr. Dianai Meilutytei-Barauskienei
2011/04/07-08 - Seminaras "Efektyvi prezentacija: parengimas ir atlikimas"
2011/04/12 - EURATOM / LEI komiteto posėdis
2011/04/20 - Lietuvos pramonininkų konfederacijos energetikos komiteto posėdis LEI
2011/04/21 - LEI Mokslo Tarybos posėdžio akimirkos
2011/10/04 - "Veido" interviu su LEI direktoriumi prof. habil. dr. E. Ušpuru: „Kol nesusikursime alternatyvų, jokių argumentų derybose dėl energijos išteklių neturėsime“
2011/12/29 - Senųjų metų palydos - institutui 55
2011/06/15 - Seminaras „Šilumos ūkio sektoriaus vystymosi aktualijos“
2011/12/12 - Project Implementation Newsletter 3 from the Baltic Sea Region Programme
2011/11/15 - Seminaro "Podoktorantūros stažuotės" akimirkos
2011/10/27 - NASA ekspertų vizitas LEI
2011/10/28 - Tarptautinės konferencijos „Medžiagų inžinerija 2011“ dalyvių iš Latvijos ir Estijos vizitas į slėnio "Santaka" Ateities energetikos technologijų mokslo centrą
2011/11/10 - VGTU pastatų energetikos katedros darbuotojų ir studentų vizitas LEI
2011/11/29 - LEI pranešimas spaudai - apklausos rezultatai
2011/11/18 - Šiaurės Teksaso Universiteto Progresyvių polimerų ir optimizuotų medžiagų laboratorijos direktoriaus Prof. Witold Brostow vizitas LEI
2011/11/24 - Konferencijos "Visagino atominė elektrinė: naujos galimybės Lietuvos verslui" pranešimai
2011/11/28 - Energetinio saugumo centro prie Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos padėkos laiškas
2011/12/06 - Seminaro "Verslo planavimo ypatumai atviros prieigos centrams" akimirkos
2011/12/21 - Daktaro laipsnio diplomų įteikimas KTU A. Bertašienei ir A. Šimoniui
2011/12/23 - Kalėdinės nuotaikos institute ir už jo ribų
2011/12/06 - LEI Mokslo Tarybos posėdžio akimirkos
2011/12/08 - Audriaus Šimonio daktaro disertacijos gynimo akimirkos