2011/02/10 - 2010 metų Lietuvos mokslo premijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1747, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr.
158-7133 (2009-12-31) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8
„Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“
ir remiantis slapto balsavimo rezultatais, skirti 2010 m. Lietuvos mokslo premijas:
 
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE
.
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Marijui Arvydui Šliogeriui už darbų ciklą „Negatyvumo problema filosofijoje (1996–2009)“.
Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Vytautui Vanagui už darbų ciklą „Fundamentinė lietuvių literatūros tekstologija ir literatūros
klasikos sklaida (1996–2009)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo taryba.
 
FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE
.
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Eugenijui Gaižauskui, Gediminui Trinkūnui už darbų ciklą „Lazeriu stimuliuoti ultraspartieji
vyksmai: teoriniai modeliai ir prognozės (1995–2009)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas,
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo taryba.
2. Arūnui Ramanavičiui, Almirai Ramanavičienei už darbų ciklą „Naujos technologijos
biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui (1998–2009)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
 
BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITYJE
.
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas
Limui Kupčinskui už darbų ciklą „Virškinimo sistemos ligos: mikrofloros ir genetinių veiksnių
reikšmė ligų etiopatogenezėje, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai (1996–2009)“. Pateikė Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto senatas.
 
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas
Vytautui Ruzgui, Žilvinui Liatukui, Gvidonui Liutkevičiui už darbų ciklą „Žieminių kviečių
selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas (1996–
2009)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba, Lietuvos grūdų perdirbėjų
asociacija, Lietuvos žemės ūkio rūmai, Lietuvos sėklininkystės asociacija, UAB „Dotnuvos projektai“.
 
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYJE
 .
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas
Ramučiui Petrui Bansevičiui, Genadijui Kulviečiui, Piotrui Vasiljevui už darbų ciklą
„Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai (1996–2009)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto
senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Vilniaus pedagoginio universiteto senatas.
 
Lietuvos mokslo premijų komisija