LEI 2010 m. veiklos ataskaita

 1. LEI veiklos apžvalga 2010

LEI 2010 m. finansinės veiklos ataskaitos:

LEI 2010 m. ataskaita

 1. Aiškinamasis raštas 
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita

LEI 2010 m. I-III ketvirčio ataskaita

 1. Aiškinamasis raštas 
 2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 3. Finansinės būklės ataskaita
 4. Veiklos rezultatų ataskaita

LEI 2010 m. I-II ketvirčio ataskaita

 1. Aiškinamasis raštas 
 2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 3. Finansinės būklės ataskaita
 4. Veiklos rezultatų ataskaita

LEI 2010 m. I ketvirčio ataskaita

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. Finansinės būklės ataskaita
 5. Veiklos rezultatų ataskaita