LEI 2011 m. veiklos ataskaita

 1. LEI veiklos apžvalga 2011

LEI 2011 m. finansinės veiklos ataskaitos:

        LEI 2011 m. IV ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Grynojo turto pokyčių ataskaita 
 4. Pinigų srautų ataskaita
 5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

        LEI 2011 m. III ketvirčio ataskaita 

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamasis raštas
 4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį           

        LEI 2011 m. II ketvirčio ataskaita 

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamasis raštas
 4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį  

        LEI 2011 m. I ketvirčio ataskaita   

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Aiškinamasis raštas
 4.