2012/01/31 - 7BP SARGEN-IV projekto įžanginis susitikimas

2012 m. sausio mėn. 30-31 d. IRSN būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vyko 7BP SARGEN-IV projekto įžanginis susitikimas.
Jam vadovavo projekto vadovas Dr. Blanc Daniel iš IRSN. Šio projekto pradžia 2012 m. sausio 1 d. ir trukmė – 2 metai.
Šiame projekte, skirtame ketvirtos kartos reaktorių saugos pagrindimo metodologijos pagrindams sukurti (suderinti)
dalyvauja 23 Europos mokslinės organizacijos. Susitikimo metu atskirų užduočių koordinatoriai pristatė užduočių tikslus,
laukiamus rezultatus, darbo planus ir tarpusavio ryšį. LEI vykdo tris darbo užduotis:

1. Naujos kartos (pažangių) reaktorių saugos metodologijų apžvalga (LEI atsakinga už darbo „Turimų tarptautinių dokumentų
apie ketvirtosios kartos reaktorių saugos įvertinimą apžvalga“ atlikimą);
2. Europietiškų metodologijų, pasiūlytų trečiojoje darbo užduotyje taikymas;
3. Europos veiksmų plano greitųjų neutronų reaktorių saugos klausimams, skirtiems mokslinės plėtros tyrimams, sukūrimas

Susitikime LEI atstovavo LEI direktorius Eugenijus Ušpuras (šiame projekte yra LEI techninis korespondentas) ir
vyriaus. m. d. Algirdas Kaliatka (administracinis korespondentas).