2012/08/06 - Dėl paramos išradimams ir dizainui apsaugoti

Mokslininkai, tyrėjai, įmonių darbuotojai kviečiami pasirūpinti savo idėjų apsauga. Birželio mėnesį Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė konkursą pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams finansuoti. Šiemet suteikiamos palankios salygos gauti finansavimą patento ir dizaino registravimui. Numatyta padengti net iki 95 proc. projekto tinkamų išlaidų.

MITA jau gavo pirmąsias paraiškas dėl pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektų, tačiau pareiškėjai raginamai nelaukti galutinio paraiškų termino ir projektus parengti anksčiau.

Tarpinis paraiškų pateikimo terminas – 2012 m. rugpjūčio 16 d. 16 val., t. y. iki šios datos pateiktos ir teigiamai įvertintos
paraiškos bus svarstomos nelaukiant galutinio paraiškų pateikimo termino (2012 m. spalio 25 d. 16 val.).

Pagal MITA paskelbtą kvietimą gali būti apmokėtos tiek Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimo išlaidos, tiek išlaidos, susijusios su Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu.

Galimi pareiškėjai – įmonės, mokslo ir studijų institucijos. Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 2010 m. Iš viso pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti numatoma suteikti iki 650 000 Lt paramos.

Paraiškos priimamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, adresu A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 212 7434, el. paštu ricardas.valanciauskas@mita.lt, detali kvietimo informacija skelbiama: http://www.mita.lt/lt/inovacijos/pramonine-nuosavybe/kvietimai/


Jurga Trotienė
Viešieji ryšiai, vyr. specialistė
Tel.: 8 5 2644 710