2012/11/21 - Mindaugas Milieška apsigynė daktaro disertaciją „Termohidrodinaminių procesų tyrimas plazmoje pluoštinant sunkiai besilydančias keramines medžiagas“ (06T)