2018 08 31

Stasio Gasiūno daktaro disertacijos „Tarpfazinės šlyties tyrimas besikondensuojančioje vandens ir garo tėkmėje horizontaliame kanale“ gynimas (06T) gynimas

 
  Archyvas