2013/04/09 - KTU I kurso studentų apsilankymas Vandenilio energetikos technologijų centre
2013/04/12 - Prof. habil. dr. Vaclovas Miškinis apdovanotas Pasaulio energetikos tarybos „Lietuvos energetikų garbės ženklu“
2013/04/16 - Habil. dr. Algirdui Kaliatkai įteikta Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika) premija
2013/04/17 - Sveikiname Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriausiąjį mokslo darbuotoją dr. Arvydą Galinį gavus LR Seimo Pirmininko ir LR Ministro Pirmininko padėkas
2013/04/17 - Sveikiname Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresnįjį mokslo darbuotoją dr. Egidijų Urbonavičių gavus LR Ministro Pirmininko padėką
2013/04/19 - LR ūkio ministro įsakymas „Dėl įnovatyvios Ekonomikos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“
2013/04/23 - Seminaras "Dassault Systèmes sprendimai energetikos ir pramonės objektų projektavimo, statybos, eksploatavimo srityse"
2013/04/27 - Tarptautinis konkursas „Šlovės laboratorija“
2013/05/28 - Paroda "Lietuvių tarmėtyros dokumentika"
2013/04/05 - Baltas pavasaris
2013/10/08 - Norvegijos Mokslo Tarybos specialiojo patarėjo Dr. Dag Høvik vizitas LEI
2013/12/03 - Akademiko Jurgio Vilemo jubiliejinis renginys
2013/10/09 - Edukacinė diena LEI. Svečiuose Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos 3a klasės mokiniai
2013/09/09 - Lietuvos geologijos tarnybos Geo naujienos
2013/02/27 - Įteikti daktaro diplomai Dariui Jakimavičiui ir Faridai Dzenajavičienei
2013/03/05 - Seminaras "Skalūnų dujos Lietuvoje: esama situacija ir perspektyvos"
2013/04/29 - Išduotas LR patentas Nr. 5895 „Vandenilio gavybos iš vandens būdas“
2013/04/29 - Tyrėjas stažuotojas iš Serbijos Vandenilio energetikos technologijų centre
2013/04/30 - Alytaus kolegijos studentai LEI
2013/05/13 - NDG scenoje gegužės 18 d. varžysis jaunieji mokslininkai („Šlovės laboratorija“)
2013/05/14 - Pavasaris LEI
2013/05/15 - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“
2013/05/29 - Purdue universiteto prof. Romo Viskantos vizitas LEI
2013/09/27 - Tyrėjų naktis 2013
2013/11/26 - Thor Energy (Norvegija) atstovų vizitas LEI
2013/11/26 - Projekto "HOTRISK" dalyvių darbinis susitikimas
2013/12/19 - Sveikiname Simoną Tučkutę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją
2013/07/04 - Konferencija „Mokslo vaidmuo užtikrinant energetinį saugumą: iššūkiai ir sprendimai Baltijos regione ir už jo ribų“
2013/11/04 - Startavo bendras Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo projektas "HOTRISK"
2013/09/13 - Mokslo festivalis „Erdvėlaivis „Žemė"
2013/09/11 - GE-Hitachi Nuclear Energy atstovo Ziemovit Iwanski vizitas Lei
2013/03/18 - Įregistruotas Lietuvos energetikos instituto Nacionalinis atviros prieigos ateities technologijų mokslo centras
2013/03/19 - Pensilvanijos valstybinio universiteto atstovų Thomas B. Murphy ir Matthew Henderson vizitas LEI
2013/01/08 - Eugenija Farida Dzenajavičienė apsigynė daktaro disertaciją „Biokuro efektyvaus panaudojimo darniai savivaldybių energetikos ūkio plėtrai tyrimas“
2013/01/11 - Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio vizitas institute
2013/01/21 - Darius JAKIMAVIČIUS apsigynė daktaro disertaciją „Kuršių marių vandens balanso elementų pokyčiai ir jų prognozė dėl gamtinių bei antropogeninių veiksnių“
2013/01/25 - Spaudos konferencija apie Lietuvos energetinį saugumą
2013/01/25 - Pusiaužiemis
2013/12/20 - Sveikiname Mantą Povilaitį sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2013/03/23 - Organizacijos BEST (Board of European Students of Technology) narių vizitas LEI
2013 - Starmaker
2013/01/29 - LEI dalyvauja projekte „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga” (MITAP)
2013/01/31 - ETSON (The European Technical Safety Organisation Network) projekto dalyvių darbinis susitikimas
2013/01/31 - Seminaras "Darnios plėtros aspektai rengiant savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus"
2013/04/02 - École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Šveicarija) studentų vizitas institute
2013/02/20 - 7BP projekto SARNET2 darbinis susitikimas
2013/12/04 - Dr. Elene Prokofievos iš Škotijos Napier universiteto, Darnios statybos instituto (Institute of sustainable construction) vizitas LEI
2013/05/23 - KTU studentai susipažysta su LEI laboratorijomis
2013/03/13 - Dr. Igar L. Pobal, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Fizikinės technikos instituto PLASMOTEG mokslinio inžinerinio centro direktoriaus vizitas LEI
2013/03/13 - LEI atstovai KTU karjeros dienose
26-30/08/2013 - ETSON JSP summer workshop 2013
2013/05/23 - Kaunio miesto mokinių pagamintų vėjo jėgainių modelių konkurso "Vėjo iššūkis" baigiamasis renginys
2013/03/25 - Seminaras „Advanced Multi-Physics Simulation Technology (AMST)"
2013/03/04 - LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų vizitas LEI
2013/02/14 - Konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė“
2013/05/18 - KTU Technorama – kasmetinė jaunųjų mokslininkų darbų paroda-konkursas
2013/05/22 - FIBCEM M18 meeting
2013/05/24 - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio vizitas LEI
2013/05/27-28 - Training for EURATOM participants and NCPs
2013/05/24 - Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokiniai Lei laboratorijose
2013/03/05 - Paskirtos 2012 metų Lietuvos mokslų akademijos premijos
2013/12/17 - Išrinkti konkurso „Lietuvos metų gaminys 2013“ laureatai
2013/06/04 - Institutas TATENA Techninės ir mokslinės paramos organizacijų forumo tinklapyje
2013/05/29-31 - CYSENI 2013
2013/06/07 - Jau 10-oji tarptautinė konferencija CYSENI 2013 Lietuvos energetikos institute
2013/07/25 - Kviečiame skaityti naujai išleistą informacinio leidinio „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ numerį
2013/06/07 - Lietuvos energetikos institutas tapo Europos termobranduolinės sintezės mokymų tinklo nariu
2013/06/14 - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos padėka prof. habil. dr. Brunonui Gailiušiui
2013/06/11 - WWEXPERTS - the training & tutoring community's newsletter - N° 3 June 2013
2013/11/27 - Mokymai akademinei bendruomenei: mokslinės informacijos paieška, duomenų bazės...
2013/06/25 - Vytauto Didžiojo universiteto organizuotos Robotikos Akademijos vasaros stovyklos moksleivių vizitas institute
2013/07/01 - Sveikiname Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos j. m. d. Martyną Gylį sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2013/08/22 - Brandenburg Economic Development Board ir TSB Innovationsagentur Berlin GmbH atstovų iš Vokietijos vizitas Lei
26-30/08/2013 - ETSON JSP vasaros seminaras
2013/07/09 - Country Analysis: Does Lithuania Have A Nuclear Future?
2013/10/14 - Vilniuje susirinkę ekspertai aptars ES atominės energetikos ir mokslinių tyrimų klausimus
2013/10/29 - Europos tarybos nutarimas
2013/10/31 - 2013 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui pateiktų darbų sąrašas
2013/10/23 - FuseNet Newsletter - October 2013
2013/10/16 - AB „Klaipėdos nafta“ pristato ketvirtinį informacinį leidinį „Terminalas“
2013/10/15 - Baltarusijos Jungtinio energetinių ir branduolinių tyrimų instituto (SOSNY) darbuotojų stažuotės LEI
2013/10/07 - Prof. Pavel Krukovskyi pranešimo "Černobylio AE 4-ojo bloko naujas saugus gaubtas" ir apsilankymo LEI laboratorijose akimirkos
2014/02/20 - Diskusija "Šilumos ir elektros sektorių raidos alternatyvos"
2013/12/18 - Mokomoji – pažintinė ekskursija Lietuvos energetikos institute
2013/10/14 - Jungtinė Europos atominės energetikos mokslinių tyrimų konferencija „FISA2013/Euradwaste’13“
2013/11/08 - Lietuvos energetikos institute lankėsi Marijampolės "Šaltinio" pagrindinės mokyklos mokiniai
2013/11/13 - Valstybės finansuojamų darbų ataskaitų gynimo akimirkos
2013/11/13 - Lietuvos energetikos instituto jaunieji mokslininkai lankėsi Kauno "Jurgio Dobkevičiaus" vidurinėje mokykloje
2013/12/09 - Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos Dujų instituto mokslininkų vizitas Degimo procesų laboratorijoje
2013/11/07 - Fizikinės energetikos instituto (Latvija) direktoriaus pavaduotojos Dr. Gunta Šlihta vizitas LEI
2013/12/19 - Latvia-Lithuania Programme Newsletter No 22nd
2013/11/22 - Aurimo Kontauto daktaro disertacijos „Aerozolių ir radionuklidų pernašos branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose skaitinis tyrimas“ (06T) gynimas
2013/12/20 - Europos Komisijos Tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato Energijos direktorato Skilimo padalinio vadovo Bruno Schmitz padėkos laiškas
2013/11/27 - AB LITGRID leidžiamas spalio mėn. leidinys “Žvilgsnis į energetiką”
2013/11/19 - Seminaras "Biokuro naudojimas Kauno regione - esama padėtis, problemos ir perspektyvos
2013/12/06 - Sveikiname Vidą Lekavičių sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2013/11/21 - The European winner of the World You Like Challenge
2013/12/30 - Sveikiname Branduolinių įrenginių saugos laboratoriją sėkmingai įgyvendinus projektą Slovakijoje
2013/12/30 - Senųjų metų palydos