2013/04/19 - LR ūkio ministro įsakymas „Dėl įnovatyvios Ekonomikos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Ūkio ministrė 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-309 „Dėl įnovatyvios Ekonomikos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ sudarė Įnovatyvios ekonomikos tarybą, kurios nariu paskirtas ir Lietuvos energetikos instituto direktorius prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras.