2013/05/15 - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2013 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ (Žin., 2013, Nr. 44-2182) paskyrė Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratoriją atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas.

LR Aplinkos ministerijos raštas Europos Komisijos DG Enterprise.