2013/10/29 - Europos tarybos nutarimas

Sveikiname Lietuvos energetikos instituto direktorių prof. habil. dr. Eugenijų Ušpurą, kuris Europos tarybos 2013 m. liepos 22 d. nutarimu 2013/412/Euratom paskirtas EURATOM mokslinio ir techninio komiteto (Euratom Science and Technical Committee) nariu 2013 m. liepos 25 - 2018 m. liepos 24 d.


Nutarimas