2013/07/04 - Konferencija „Mokslo vaidmuo užtikrinant energetinį saugumą: iššūkiai ir sprendimai Baltijos regione ir už jo ribų“

2013 m. liepos 4 d. įvyko konferencija „Mokslo vaidmuo užtikrinant energetinį saugumą: iššūkiai ir sprendimai Baltijos regione ir už jo ribų“. Konferencijos programą ir kitą informaciją galima rasti EK Jungtinių tyrimų centro tinklapyje http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4530&dt_code=EVN&lang=en. Tai tęstinė konferencija energetinio saugumo tema. Pirmoji konferencija („Energy Security: Outlook and perspectives in the Baltic Sea Region“) (http://www.lei.lt/energy-security-conference/), kurią organizavo Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Energetikos ir transporto institutas, Lietuvos energetikos institutas ir Energetinio saugumo centras prie LR Užsienio reikalų, įvyko 2012 m. lapkričio 15-16 Vilniuje. Tuomet nuspręsta, kad renginio metu užsimezgęs mokslo, verslo ir vyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas turi būti tęsiamas. EK Jungtinis tyrimų centras pasiūlė sukurti platformą, skirtą regioniniam mokslo bendruomenės bendradarbiavimui energetinio saugumo klausimais.
 
 
2013 m. liepos 4 d. konferencijos „Mokslo vaidmuo užtikrinant energetinį saugumą: iššūkiai ir sprendimai Baltijos regione ir už jo ribų“ metu taip pat aptartas pasirengimas, numatomi darbai ir jų apimtis kuriant Baltijos šalių energetinio saugumo mokslinių tyrimų platformą. Pasitarime dalyvavo EK Jungtinių tyrimų centro Energijos ir transporto instituto, Lietuvos energetikos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Fizikinės energetikos instituto (Latvija), Tartu universiteto (Estija), Karališkojo technologijos instituto (Švedija) atstovai.
 
Pasitarimo metu numatyti Platformos įkūrimo pasirengimo veiksmus derinantys atsakingi asmenys Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, savitarpio supratimo memorandumo suderinimo grafikas bei ateinančių dviejų metų darbų programos derinimo principai ir grafikas.
 
Savitarpio supratimo memorandumą trijų Baltijos šalių mokslo institucijų atstovai numato pasirašyti lapkritį vyksiančio aukšto lygio Lietuvos prezidentavimo renginio metu.
 
Informaciją apie konferenciją rasite ir tinklapyje http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/konferencija-mokslo-vaidmuo-uztikrinant-energetini-sauguma-issukiai-ir-sprendimai-baltijos-regione-ir-uz-jo-ribu .