2013/12/06 - Sveikiname Vidą Lekavičių sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją

SVEIKINAME
  
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos j. m. d. VIDĄ LEKAVIČIŲ 2013 m. gruodžio 6 d. sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją tema „Energijos išteklių pasiūlos pokyčių poveikio šalies ekonomikai modeliavimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
.