Lietuvos energetikos instituto Akademinės etikos kodeksas 

Lietuvos energetikos instituto Akademinės etikos komisijos darbo reglamentas


Lietuvos energetikos instituto Akademinės etikos komisija
(Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2019 m. spalio 3 d. nutarimu.)

1. Dr. Raminta SKVORČINSKIENĖ – komisijos pirmininkė,
2. Dr. Asta NARKŪNIENĖ
3. Dr. Diana ŠARAUSKIENĖ,
4. Dr. Egidijus URBONAVIČIUS,
5. Dr. Rolandas URBONAS.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė:
http://www.etika.gov.lt

Tarnybinės etikos vadovas https://vtek.lt/patarejas/