Lietuvos energetikos instituto Akademinės etikos kodeksas 

Lietuvos energetikos instituto Akademinės etikos komisijos darbo reglamentas


Lietuvos energetikos instituto Akademinės etikos komisija
(Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2014 m. liepos 2 d. nutarimu.)

1. Dr. Jūratė KRIAUČIŪNIENĖ – komisijos pirmininkė,
2. Prof. Dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ – sekretorė,
3. Dr. Robertas ALZBUTAS,
4. Prof. habil. dr. Vaclovas MIŠKINIS,
5. Dr. Rolandas URBONAS.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė:
http://www.etika.gov.lt

Tarnybinės etikos vadovas https://vtek.lt/patarejas/