Kauno technologijos universitetas praneša, kad 2013 m. lapkričio 28 d. 13 val. Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salėje (K. Donelaičio g. 73, 403 a.) bus ginama Aleksandro Stulginskio universitete parengta Vilimanto VAIČIUKYNO daktaro disertacija tema „Gruntinio vandens lygio dinamikos tarpdrenyje tyrimai ir modeliavimas“ (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).
 
Disertacija ginama eksternu.
 
Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Saulius VAIKASAS (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).
 
Aplinkos inžinerijos mokslo krypties taryba:
 
prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras STANIŠKIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T) – pirmininkas;
 
prof. habil. dr. Marija BURINSKIENĖ (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T);
 
prof. dr. Arvo IITAL (Talino technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);
 
dr. Jūratė KRIAUČIŪNIENĖ (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);
 
prof. habil. dr. Algirdas ŽEMAITAITIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).
 
Su disertacija galima susipažinti:
Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje ir interneto svetainėje http://ktu.lt/turinys/disertacijos-gynimas/;
 
Aleksandro Stulginskio universiteto (Studentų g. 11, Akademijos mst., Kauno r.) bibliotekoje ir interneto svetainėje www.asu.lt/mokslas/lt/;
Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekoje.
 
Disertacijos santrauka  
Disertacija patalpinta adresu http://issuu.com/disertacija/docs/disertacija