2019 m. rugsėjo 3 d.
2019 m. gegužės 8 d.
2019 m. gegužės 7 d.
2018 m. rugpjūčio 31 d.
2018 m. kovo 15 d.
2018 m. kovo 13 d.
2018 m. sausio 26 d.
2017 m. balandžio 6 d.
ROLANDO PAULAUSKO daktaro disertacijos „Pirolizės metu atsirandančių granuliuotos biomasės terminių deformacijų tyrimas“ (06T) gynimas
2016 m. spalio 7 d.
LINOS MURAUSKAITĖS daktaro disertacijos „Atsinaujinančių energijos išteklių diversifikavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje“ (04S) gynimas
2016 m. kovo 22 d.
Tomo Iešmanto daktaro disertacijos „Energetikos tinklų patikimumo tyrimas esant neapibrėžtiems ir nuo laiko priklausomiems duomenims“ (06T) gynimas
2015 m. gruodžio 18 d.
Aldonos Jurgelėnaitės daktaro disertacijos „Lietuvos upių vandens šiltojo metų laikotarpio terminis režimas ir jo prognozė klimato kaitos sąlygomis“ (04T) gynimas
2015 m. gruodžio 4 d.
Kęstučio Biekšos daktaro disertacijos „Žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio modelis“ (04S) gynimas
2015 m. birželio 12 d.

Kęstučio Zakarausko daktaro disertacijos „Biomasės terminio skaidymo ir dervų destrukcijos efektyvumo tyrimai“ (06T) gynimas 
2015 m. gegužės 7 d.
2015 m. balandžio 23 d.
2014 m. lapkričio 28 d.
2014 m. lapkričio 14 d.
Andriaus Tamošiūno daktaro disertacijos „Termohidrodinaminių procesų tyrimas vandens garo plazmoje ir jos taikymas organinių medžiagų konversijai“ (06T) gynimas 
2014 m. lapkričio 7 d.
Eugenijaus Maslausko disertacijos „Tekėjimo režimų ir fizikinių savybių įtakos dujų ir skysčių mechaninių debito matuoklių charakteristikoms tyrimas“ (06T) gynimas  
2014 m. rugsėjo 19 d. 
Lino Martišausko disertacijos „Energetikos sistemų trikdžių įtakos energetiniam saugumui tyrimas“ gynimas
2014  m. birželio 30 d.
Dariaus Justinavičiaus disertacijos „Geologiniame atliekyne susidarančių dujų sklaidos tyrimas“ (06T) gynimas  
2014 m. birželio 27 d.
Evaldo Stankevičiaus disertacijos „Mokesčių naštos poveikio ekonomikos konkurencingumui vertinimas socialinės aplinkos kontekste“ (04S) gynimas 
2014 m. birželio 16 d.
Adelės Vaidelienės disertacijos "Aeracijos reiškinio oro ir vandens sandūroje teorinis ir eksperimentinis tyrimas“ (02P) gynimas  
2013/12/20
Manto POVILAIČIO daktaro disertacijos "Garo ir dujų maišymosi procesų apsauginiuose branduolinių jėgainių kiautuose tyrimas" gynimas
2013/12/19
SIMONOS TUČKUTĖS daktaro disertacijos „Titano dangų vienalaikės oksidacijos ir hidrinimo vandens garų plazmoje tyrimas“ (fizika – 02 P)gynimas
2013/12/06
Vido LEKAVIČIAUS daktaro disertacijos „Energijos išteklių pasiūlos pokyčių poveikio ekonomikai modeliavimas“ gynimas
2013/11/28
Vilimanto Vaičiukyno daktaro disertacijos „Gruntinio vandens lygio dinamikos tarpdrenyje tyrimai ir modeliavimas“ (04T) gynimas
2013/11/22
Aurimo Kontauto daktaro disertacijos „Aerozolių ir radionuklidų pernašos branduolinių jėgainių apsauginiuose kiautuose skaitinis tyrimas“ (06T) gynimas