2013m. gruodžio 6 d. 10 val.  Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab.) bus ginama Lietuvos energetikos instituto doktoranto Vido LEKAVIČIAUS daktaro disertacija tema „Energijos išteklių pasiūlos pokyčių poveikio ekonomikai modeliavimas“ (ekonomika 04 S).
 
Mokslinis vadovas – Dr. Arvydas GALINIS (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).  
 
Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas- Prof. dr. Vytautas SNIEŠKA (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
prof. habil. dr. Remigijus ČIEGIS (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
prof. dr. Violeta PUKELIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
prof. habil. dr. Žaneta SIMANAVIČIENĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
prof. dr. Gražina STARTIENĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
Oficialieji oponentai:
prof. habil. dr. Vytautas MARTINAITIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T);
prof. dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
Anotacija
Disertacijoje analizuojami energetikos ir ekonomikos ryšiai, energijos išteklių pasiūlos pokyčių susidarymo ir poveikio visai ekonomikai mechanizmai ir jų tyrimų metodai. Daug dėmesio skiriama energetikos ir ekonomikos ryšių atspindėjimo skirtingų rūšių energetikos perspektyvinės raidos planavimo modeliuose galimybėms. Remiantis teorinių tyrimų rezultatais sukurtas hibridinis modelis, apibendrinantis kylančiųjų ir besileidžiančiųjų modelių savybes. Disertacijoje aptariama hibridinio modelio sandara, reikalingų duomenų šaltiniai, socialinės apskaitos matricos kaip pagrindinio ekonominių duomenų šaltinio sudarymo ypatumai ir šio modelio programinis realizavimas. Naudojant sukurtąjį modelį atlikti praktiniai skaičiavimai ir išanalizuotas importuojamų gamtinių dujų ir importuojamos elektros energijos kainų pasikeitimų poveikis trijų energetikos struktūros scenarijų atveju.
 
Disertacijos santrauka
Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
 
Atsiliepimus siųsti el. paštu  mok.skyrius@ktu.lt