2013m. gruodžio 20 d. 10 val.  Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab.) bus ginama Lietuvos energetikos instituto doktoranto Manto POVILAIČIO daktaro disertacija tema "Garo ir dujų maišymosi procesų apsauginiuose branduolinių jėgainių kiautuose tyrimas" (energetika ir termoinžinerija 06 T) 
 
Mokslinis vadovas – Dr. Sigitas RIMKEVIČIUS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T). .  
 
Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas- Prof. habil. dr. Gintautas MILIAUSKAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. habil. dr. Benediktas ČĖSNA (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. habil. dr. Vytautas MARTINAITIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. habil. dr. Povilas Algimantas SIRVYDAS (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. habil. dr. Stasys ŠINKŪNAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T). 
 
Oficialieji oponentai:
Dr. Gediminas RAČIUKAITIS (Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas, fiziniais mokslai, fizika – 02P),
dr. Raimondas PABARČIUS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T). 
 
Anotacija
Sunkiosios avarijos branduolinėje jėgainėje metu gali būti sugeneruoti dideli vandenilio kiekiai, kuriems nutekėjus į apsauginio kiauto atmosferą, joje gali susidaryti sprogus mišinys. Tokio mišinio sprogimas keltų pavojų apsauginio kiauto vientisumui. Sprogimo stiprumas priklausytų nuo mišinio kiekio, koncentracijos ir degimo režimo. Norint užtikrinti apsauginio kiauto vientisumą, yra būtina numatyti vandenilio elgesį jo atmosferoje, o tai leistų išplėtoti efektyvias riziką mažinančias priemones.
Apsauginio kiauto atmosferos maišymasis yra svarbi branduolinės saugos problema. Jai spręsti yra atlikta nemažai tarptautinių eksperimentinių ir skaitinių tyrimų, taip pat nagrinėtos ir kelios tarptautinės standartinės problemos (TSP).
Vienas iš pasaulyje atliktų tyrimų rezultatų yra išvada, kad apsauginio kiauto atmosferos maišymosi modeliavimas naudojant branduolinėje saugoje plačiai paplitusius suvidurkintų parametrų programinius paketus yra komplikuotas. Tačiau taip pat buvo nustatyta, kad kai būdavo naudojamos tinkamos nodalizacinės schemos, šiais programiniais paketais gauti rezultatai gerai atitikdavo eksperimentinius.
Darbe pristatomas dujų maišymosi procesų apsauginiuose kiautuose tyrimas, atliktas taikant suvidurkintų parametrų metodą. Tyrimo metu buvo sumodeliuoti du MISTRA eksperimentiniame stende atlikti eksperimentai, M5 ir TSP nr. 47, išplėtota metodika, skirta dujų maišymosi procesams apsauginio kiauto atmosferoje modeliuoti vertikalios dujų čiurkšlės įpurškimo atveju. 
.
Disertacijos santrauka

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
 
Atsiliepimus siųsti el. paštu  mok.skyrius@ktu.lt