2014/05/12-16 - ENSTTI kursai „Criticality safety and thermal-hydraulics“
2014/05/22 - Nuoroda į LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos internetinę svetainę
2014/05/22 - Tarybos rinkimai
2014/07/07 - 7BP projekto ARCADIA naujienlaiškis nr. 1
2014/09/26 - Lietuvos elektros energetikos asociacijos (LEEA) internetinės svetainės pranešimas apie „Tyrėjų naktį“ Lietuvos energetikos institute
2014/04/02 - Vėjo jėgainių modelių demonstravimas KTU Elektros dienos 2014 renginyje
2014/06/12 - Mokslinė diskusija „Lietuvos energetikos raidos kryptys ir Nacionalinės energetikos strategijos nuostatos“
2014/06/25 - Instituto jaunųjų mokslininkų sąjungos visuotinis susirinkimas
2014/05/14 - Žiburio pagrindinės mokyklos mokiniai LEI
2014/01/17 - Studentų iš Kazachstano apsilankymas LEI
2014/01/16 - Seminaras "Biokuro plėtros perspektyva Lietuvoje – nauda ir grėsmės"
2014/01/16 - Sveikiname Lietuvos energetikos instituto direktorių Prof. habil. dr. Eugenijų Ušpurą gavus LR švietimo ir mokslo ministro padėką
2014/01/29 - KTU senato posėdis, kurio metu buvo įteikti daktaro diplomai LEI darbuotojams M. Povilaičiui ir V. Lekavičiui
2014/06/10 - Ketvirtinis leidinys TERMINALAS / Klaipėdos nafta
2014/02/26 - Mokslo žinios – inovatyviam verslui
2014/05/13 - Paskirtas naujas Lietuvos energetikos instituto direktorius
2014/07/29 - Lietuvos Respublikos energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus vizitas LEI
2014/03/05 - KTU karjeros dienos 2014
2014/05/30 - Lietuvos energetikos instituto pirmasis naujai išrinktos Mokslo tarybos posėdis
2014/02/21 - Projekto HOTRISK priežiūros komiteto posėdis
2014/03/06 - NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro atstovų vizitas LEI
2014/04/09 - Asociacijos Santakos slėnis valdybos susirinkimas
2014/02/20 - Diskusija "Šilumos ir elektros sektorių raidos alternatyvos"
2014/03/20 - Seminaras "Santaka slėnio vizijos ir tikslai tarptautiniame kontekste"
2014/08/01 - Švietimo ir mokslo ministerijoje paskelbti MTEP rezultatų komercinimo konkurso rezultatai
2014/05/07 - Svečių iš Minsko A. Stepanovo v. fizikos instituto apsilankymas LEI
2014/04/29 - NETZSCH - LEI Seminar "Advanced Coupling Methods in Thermal Analysis"
2014/04/23 - LR Energetikos ministerijos sveikinimas dr. Egidijui Babilui
2014/04/23 - Habil. dr. Antanas Pedišius apdovanotas Pasaulio energetikos tarybos „Lietuvos energetikų garbės ženklu“
2014/04/25 - Tarptautinių projektų partneriai LEI
2014/04/29 - KTU studentai LEI laboratorijose
2014/04/01 - Elektros dienos KTU: dr. Sigito Kadišos paskaita apie išmaniuosius elektros tinklus
2014/04/01 - KTU studentų apsilankymas LEI laboratorijose
2014/06/02 - WWEXPERTS - the training & tutoring community's newsletter - N° 7 May 2014
2014/06/17 - Sveikiname Adelę Vaidelienę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją
2014/07/02 - Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2014/07/17 - Išleistas naujas informacinio leidinio „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ numeris
2014/08/19 - MITA – INOVEKS. Per pusę metų – net 72 pradedančiosios technologijų įmonės.
2014/08/19 - INOVEKS I veiklos rezultatas
2014/04/14 - Šiaulių r. Pakapės pagrindinės mokyklos ketvirtokai LEI
2014/04/16 - Prancūzijos ambasados ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų vizitas LEI
2014/04/23 - Visuotinis LEI darbuotojų susirinkimas
2014/10/27 - Pirmame „Horizon 2020“ milžiniškos vertės projekte dirbs ir lietuviai - DELFI Mokslas
2014/10/23 - 2014 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui pateiktų darbų sąrašas
2014/09/05 - Lietuvos energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros analizė atsižvelgiant į ES strategines iniciatyvas energetikos srityje
2014/02/19 - Šiaulių r. Pakapės pagrindinės mokyklos dešimtokai LEI
2014/03/27 - AB „Kauno energija“, specializuota vieša diskusija „Nacionaliniai šilumos ūkio sektoriaus ypatumai, vertinant praktinį patyrimą bei prognozes“
2014/09/15 - Rudens spalvos ir šešėliai LEI kieme
2014/11/28 - Sveikiname Tadą Kaliatką sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2014/02/19 - Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis
2014/03/19 - KTU pirmo kurso studentų apsilankymas Vandenilio energetikos technologijų centre
2014/02/28 - AB „Klaipėdos nafta“ pristato šventinį specialų leidinio „Terminalas“ leidimą
2014/03/10 - Sveikiname Darių Jakimavičių laimėjus LMA jaunųjų mokslininkų konkursą
2014/02/20-21 - Projekto HOTRISK valdybos susitikimas
2014/03/10 - NC2I-R projekto pranešimas spaudai
2014/12/03 - Lietuvos energetikos institute vyko HOTRISK projekto valdybos susirinkimas
2014/09/11 - Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2014/03/21 - Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)
2014/05/28 - Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos septintokai LEI
2014/04/29 - Projekto HOTRISK priežiūros komiteto posėdis
2014/05/22 - KTU Technorama 2014
2014/04/03 - Atvirų durų diena Lietuvos energetikos institute
2014/03/12 - Leidinys "Kosmoso naujienų apžvalga" Nr.12
2014/02/13 - Centrinės projektų valdymo agentūros padėka
2014/01/10 - Sveikiname LINPRA Garbės ženklo nominantus
2014/01/10 - Instituto direktorius Prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras apdovanotas Atminimo ženklu
2014/05/14 - VDU studentai LEI
2014/01/16 - Sveikiname Lietuvos energetikos instituto Informacijos skyriaus vadovą - mokslinį sekretorių dr. Rolandą Urboną gavus LR švietimo ir mokslo ministro padėką
2014/08/10-14 - HOTRISK projekto ekspertės dalyvavo XXVIII Šiaurės hidrologų konferencijoje Švedijoje, Stokholme
2014/06/18 - KREA renginio "Žalieji viešieji pirkimai" dalyviai LEI
2014/06/26 - Prof. Kazio Almeno paskaita LEI
2014/06/30 - Sveikiname Darių Justinavičių sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2014/03/06 - AB "Achema" atstovų vizitas LEI
2014/05/27 - Horizon 2020 informacinė diena
2014/05/15 - Gegužio žiedai LEI kieme
2014/02/05 - ENSTTI mokymų vadovės p. Gabriellės Tekerian vizitas LEI
2014/04/28-29 - LEI vyko kompiuterinio raštingumo kursai
2014/05/29-30 - Konferencija "Jaunoji energetika 2014"
2014/04/29 - Projekto HOTRISK seminaras „Rizikos vertinimui reikalingi modeliavimo įrankiai ir monitoringo duomenys“
2014/02/10 - Lietuvos elektros energetikos asociacijos narių vizitas LEI
2014/04/23 - Padėkos raštas - dr. Vidui Lekavičiui
2014/04/23 - Seimo Pirmininko padėka dr. Raimundui Pabarčiui
2014/08/07 - Energetikos ministro raštas
2014/09/26 - „Tyrėjų nakties“ Lietuvos energetikos institute akimirkos
2014/06/16 - HOTRISK ekspertai vyko į Ventos baseiną
2014/06/25 - HOTRISK ekspedicijos metu buvo paimti vandens mėginiai cheminei analizei ir atlikti debitų matavimai upėse
2014/08/18 - Šiandien pasirašytas Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas
2014/11/25 - Sprendimų ateities energetikai ES ieško ir Lietuvoje
2014/11/25 - Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2014/09/19 - Sveikiname Liną Martišauską sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2014/10/29 - KTU senato posėdis. Jame įteiktas daktaro diplomas LEI darbuotojui Linui Martišauskui
2014/09/22 - Ketvirtinis leidinys TERMINALAS / Klaipėdos nafta
2014/09/23 - NUGENIA+ call for research project proposals
2014/11/12 - Mindaugas Keizeris išrinktas Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos nariu
2014/09/24 - KTU senato posėdis. Jame įteikti daktaro diplomai ir LEI darbuotojams Dariui Justinavičiui ir Adelei Vaidelienei
2014/12/04 - Projekto „Siekiant harmonizuoto vandens kokybės ir taršos rizikos valdymo” (HOTRISK) baigiamasis seminaras „Mišrios zonos ir vandens kokybė“
2014/09/30 - Išrinkti nauji LMA tikrieji ir LMA užsienio nariai
2014/09/30 - Sveikiname habil. dr. Algirdą KALIATKĄ išrinkus jį Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu!
2014/09/30 - Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas
2014/10/13 - Pekine, Kinijoje, vyks Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuojama techninių paramos organizacijų konferencija
2014/11/12 - Naujo Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos nario rinkimai
2014/11/14 - Sveikiname Andrių Tamošiūną sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2014/10/30 - VERSLO IR MOKSLO FORUMAS „Inovacijų ir mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros rezultatų diegimas - NEP proveržio garantas“
2014/07/02 - Asociacijos LITBIOMA atstovų apsilankymas LEI
2014/10/16 - Lietuvos energetikos institute vyko projekto HOTRISK mokymai
2014/10/20 - Prof. habil. dr. E. Ušpuras paskirtas MITA Fizinių ir technologijos mokslų ekspertų tarybos pirmininku
2014/10/21 - Lietuvos energetikos institutas ir NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį
2014/11/04 - Seminaras-mokymai „Saulės energijos panaudojimas CŠT sistemose“
2014/11/06 - Dr. Algirdo Marcherto paskaita „Kaip aš "tapau" Tarybų Sąjungos atstovu Amerikoj”
2014/11/ - Užsienio lietuvių mokslo premijos laureatas – Algirdas Marchertas skaitė paskaitą Lietuvos energetikos institute
2014/11/11 - atvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centre vyko projekto HOTRISK valdybos ir priežiūros komitetų posėdžiai
2014/11/07 - Sveikiname Eugenijų Maslauską sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2014/10/09 - Spalis LEI kieme
2014/11/10-17 - Iš valstybės subsidijų finansuojamų darbų ataskaitų gynimas
2014/11/25 - Kijevo technologijos universiteto prof. E. N. Pysmennyj vizitas LEI
2014/12/05 - Lietuvos energetikos institute vyko projekto HOTRISK priežiūros komiteto posėdis
2014/12/8-14 - ENSTTI kursai "Regulatory framework for decommissioning of Nuclear Facilities"
2014/09/11 - Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. ESCO) taikymo pagrindai
2014/11/03 - The European Commission launches the EUROfusion consortium
2014/12/10 - Įgyvendintas mokslinių tyrimų projektas pagal programą “Inočekiai LT”
2014/12/11 - Varpo gimnazijos mokiniai LEI vandenilio tyrimo centre
2014/12/12 - Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir MITA atstovai LEI
2014/12/17 - KTU senato posėdis - daktaro diplomų įteikimas
2014/12/19 - Instituto mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslo įmonėmis programoje “Inočekiai”
2014/12/19 - Lietuvos 2014 metų gaminio nominacijų apdovanojimo įteikimo iškilmės
2014/12/22 - Naujienlaiškis "Fusion in Europe"
2014/12/31 - Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp UAB VAE SPB ir Lietuvos energetikos instituto
2014/12/29 - Senųjų metų palydos