2014/02/19 - Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis

Š. m. vasario 19 d. pasirašyta jungtinė veiklos (partnerystės) sutartis tarp Kauno technologijos universiteto (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI). Šia sutartimi buvo įtvirtintas susitarimas sudaryti palankias sąlygas verslo įmonių ir mokslo institucijų bendradarbiavimui skatinant inovatyvių technologinių sprendimų kūrimą ir inovacijų diegimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.  . 

Aukštojo mokslo institucijos (KTU, LSMU, LEI), pasirašydamos šią sutartį, įkūrė Nacionalinį inovacijų ir verslo centrą (NIVC) seniau žinomo KTU Inovacijų ir verslo centro pagrindu. Jis vienys ir integruos mokslo ir verslo slėnių „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas. Naujasis centras bus atviras visiems mokslininkams, tyrėjams, studentams bei verslininkams. Taip siekiama sukurti tinkamas sąlygas teikti kokybiškų tyrimų paslaugas verslo įmonėms „vieno langelio“ principu ir taip efektyvinti mokslo ir verslo sąveikos procesus. Kita ne mažiau aktuali NIVC veiklos sritis – technologijų kūrimo bei jų komercializavimo procesų koordinavimas padedant kurti ir vystyti įmones bei pritraukti reikiamas investicijas.

Idėjos ir išradimai bus registruojami vieningoje sistemoje

Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre daug dėmesio bus skiriama intelektinės nuosavybės valdymo procesams. Šiuo metu kiekvienas mokslininkas ar studentas, turintis idėją ar norintis patentuoti produktą, gali savo sumanymą užregistruoti vieningoje išradimų atskleidimo sistemoje „Stage-Gate“. Ši sistema pagrįsta pasaulyje plačiai naudojamu metodu, padedančiu atrinkti ir vystyti tik didžiausią komercinį potencialą turinčias verslo idėjas ir išradimus.

Anot NIVC centro direktoriaus dr. Almanto Danilevičiaus, tokio aukšto lygio bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo institucijų yra pagrįstas tarpusavio pasitikėjimo ir lygiateisiškos partnerystės principais. „Vieningai sutarėme, jog toks partnerystės modelis gali užtikrinti tvarų verslumo ir inovacijų kultūros vystymąsi Lietuvoje, o centralizuotas mokslo kompetencijų ir tyrimų infrastruktūros valdymas leis įgyvendinti aukščiausius mokslinei produkcijai keliamus kokybės reikalavimus“, – teigė NIVC direktorius dr. Almantas Danilevičius.

Jungtinės veiklos sutartis ir Nacionalinio inovacijų ir verslo centro įkūrimas – tai reikšmingas ir svarbus Lietuvos aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo pavyzdys, atveriantis naujas galimybes inovacijų plėtrai ir šalies mokslo produkcijos kūrimui bei realizavimui tarptautinėse rinkose.