2014/03/21 - Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Lietuvos energetikos institutas kartu su mokslo ir studijų institucijomis (7 universitetai), mokslo ir technologijų parkais (7 parkai), VU tarptautinio verslo mokykla dalyvauja projekte „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)“.

Projekto tikslas - didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto uždaviniai
Sudaryti galimybes studentams, doktorantams, jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Kviečiame drąsius, iniciatyvius studentus, doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus, turinčius inovatyvių technologinių idėjų bei siekiančius išbandyti save verslo pasaulyje.

Projekto renginius rasite čia

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės
Lietuvos energetikos institute

Verslo vystymo specialistas
Dr. Aurimas Kontautas
Kab. Nr. 105-AK
El.p.: aurkon@mail.lei.lt
Mob.: +370 650 41603