2014/05/13 - Paskirtas naujas Lietuvos energetikos instituto direktorius

                                


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 24.1-09-P1-304
"Dėl Lietuvos energetikos instituto direktoriaus" dr. Sigitas Rimkevičius 2014 m. gegužės 13 d. paskirtas
Lietuvos energetikos instituto direktoriumi penkerių metų kadencijai.