2014/05/30 - Lietuvos energetikos instituto pirmasis naujai išrinktos Mokslo tarybos posėdis