2014/10/29 - KTU senato posėdis. Jame įteiktas daktaro diplomas LEI darbuotojui Linui Martišauskui