2014/12/19 - Instituto mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslo įmonėmis programoje “Inočekiai”

                                                                 

 

M. Krakausko firma “Energetika” 2014 m. rugsėjo 26 d. – gruodžio 5 d. vykdė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) finansuojamą Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ projektą „Vėjo elektrinės funkcionavimo galimybių tyrimas“.

Tyrimų metu atlikti vietovės Šilutės rajone tinkamumo vėjo elektrinės (VE) statybai tyrimai: sudarytas vidutinio vėjo greičio pasiskirstymo žemėlapis, apskaičiuoti kelių tipų VE vidutiniai metiniai energijos gamybos kiekiai, sumodeliuotos VE skleidžiamo triukšmo ir menčių šešėliavimo zonos.

Tyrimus atliko Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos mokslininkai.