LEI 2014 m. veiklos ataskaita

 1. LEI veiklos apžvalga 2014 (65 MB. pdf)

LEI 2014 m. finansinės veiklos ataskaitos:

LEI 2014 m. I ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

LEI 2014 m. II ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį    

LEI 2014 m. III ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. Aiškinamasis raštas prie 2014 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 

LEI 2014 m. IV ketvirčio ataskaita

 1. Finansinės būklės ataskaita
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 4. 2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas