Kauno technologijos universitetas praneša, kad 2014 m. birželio 27 d. 10 val. Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73, 402 a.) bus ginama

Evaldo STANKEVIČIAUS daktaro disertacija tema „Mokesčių naštos poveikio ekonomikos konkurencingumui vertinimas socialinės aplinkos kontekste“ (socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
Disertacija ginama eksternu.
 
Mokslinė konsultantė – prof. dr. Asta VASILIAUSKAITĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
Ekonomikos mokslo krypties taryba:
 
prof. dr. Vytautas SNIEŠKA (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S) – pirmininkas,
 
prof. habil. dr. Andrzej BUSZKO (Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne, Lenkija, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
 
prof. dr. Rytis KRUŠINSKAS (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
 
prof. dr. Violeta PUKELIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
 
prof. dr. Gražina STARTIENĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
 
Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
 
Disertacijos santrauka patalpinta adresu  http://ktu.edu/sites/default/files/santrauka_s.pdf
 
Disertacija patalpinta adresu  http://issuu.com/disertacija/docs/disertacija_5b5b21da9e568b