Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (202 kab.)
 
EUGENIJUS MASLAUSKAS
 
gins daktaro disertaciją tema
 
Tekėjimo režimų ir fizikinių savybių įtakos dujų ir skysčių mechaninių debito matuoklių charakteristikoms tyrimas
 
(technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
 
 
Mokslinis vadovas – habil. dr. Antanas PEDIŠIUS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija - 06T).
 
 
Disertacijos gynimo taryba:
 
prof. habil. dr. Stasys ŠINKŪNAS – pirmininkas
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. habil. dr. Juozas AUGUTIS
(Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. dr. Gvidonas LABECKAS (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
dr. Raimondas PABARČIUS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, 06T),
 
prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, 06T).
 
Oficialieji oponentai:
 
prof. habil. dr. Stasys Vygantas AUGUTIS
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, matavimų inžinerija – 10T),
 
prof. habil. dr. Vytautas MARTINAITIS
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, 06T).
 
 
Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
 
Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt   
Anotacija
Svarbią vietą skysčių ir dujų matavimuose dėl aukšto tikslumo ir patikimumo užima mechaniniai (turbininiai, kameriniai, Koriolio) matuokliai. Pagrindinis šių matuoklių trūkumas – didelis jautrumas skysčio ir dujų tekėjimo režimui ir jų fizikinių savybių pokyčiams, kuriuos lemia skysčio ir dujų rūšis, jų temperatūra ir slėgis. Tai reikalauja sudėtingų ir daug išlaidų reikalaujančių procedūrų ir įrenginių siekiant nustatyti ir užtikrinti stabilias tokių matuoklių charakteristikas. Todėl labai aktualu ištirti ir nustatyti bendruosius tokių matuoklių matavimo charakteristikų kitimo dėsningumus, kintant tekėjimo režimui ir srautų fizikinėms savybėms, kurie sudarytų galimybę apibendrinti ir prognozuoti matavimo rezultatus bei supaprastinti procedūras, skirtas kokybiniams matavimo rodikliams užtikrinti.
Nustatytos mechaninių matuoklių paklaidų kitimo fizikinės priežastys įgalina praktikoje numatyti:
- turbininių matuoklių dujų debitų matavimo paklaidų pokyčius slėgiui pakitus, kai žinomas paklaidų kitimo pobūdis, esant atmosferos slėgiui, bei pagrįstai svarstyti turbininių matuoklių, įrengtų dujotakiuose, kalibravimo gamtinių dujų sraute, esant darbiniams slėgiams, tikslingumą;
- kamerinių matuoklių skysčių debitų matavimo paklaidų pokyčius, turint paklaidų matavimus viename skystyje.
Taip pat nustatyta, kad matuojant masės debitą Koriolio matuokliais paklaidų artėjimas link didesnių neigiamų verčių, didėjant klampai ar mažėjant Re, priklauso nuo antrinių tekėjimų susidarymo ir stiprėjimo. Paklaidų artėjimą link didesnių teigiamų verčių, toliau didėjant klampai, lemia antrinių tekėjimų silpnėjimas.