2014 m. lapkričio 14 d. 10 val.
Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (202 kab.)
 
ANDRIUS TAMOŠIŪNAS
 
gins daktaro disertaciją tema
 
Termohidrodinaminių procesų tyrimas vandens garo plazmoje ir jos taikymas organinių medžiagų konversijai
 
(technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
 
 
Mokslinis vadovas – dr. Vitas VALINČIUS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija - 06T).
 
 
Disertacijos gynimo taryba:
 
 
Prof. habil. dr. Gintautas MILIAUSKAS – pirmininkas;
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
 
Doc. habil. dr. Algirdas KALIATKA
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
 
Prof. dr. Juozas PADGURSKAS
(Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T),
 
Prof. dr. Liudas PRANEVIČIUS
(Vytauto Didžiojo universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P),
 
Prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T).
 
 
Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
 
Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt