2014 m. lapkričio 28 d. 11 val.
Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab.)
 
TADAS KALIATKA
 
gins daktaro disertaciją tema
TERMOHIDRAULINIŲ PROCESŲ, VYKSTANČIŲ BRANDUOLIŲ SINTEZĖS ĮRENGINIUOSE ŠILUMNEŠIO PRARADIMO ATVEJU, TYRIMAS
(technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T)
 
 
Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T)
 
 
Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
 
Prof. habil. dr. Stasys ŠINKŪNAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T) – pirmininkas;
 
Prof. habil. dr. Juozas AUGUTIS (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T);
 
Prof. habil. dr. Rimantas KAČIANAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09 T);
 
Dr. Raimondas PABARČIUS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T);
 
Dr. Gediminas STANKŪNAS (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T).
 
 
Oficialieji oponentai:
 
Prof. dr. Gvidonas LABECKAS (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T);
 
Prof. habil. dr. Gintautas MILIAUSKAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06 T)
 
 
Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
 
Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt
 
Disertacijos santrauka 
 
Anotacija:
Šiuo metu pasaulyje veikia ir konstruojama keletas naujų eksperimentinių branduolinės sintezės įrenginių. Jais siekiama išmokti valdyti lengvųjų branduolių susijungimo procesus. Deja, daugelis procesų, vykstančių tuose įrenginiuose, dar nėra pakankamai ištirti. Viena tokių procesų grupių – termohidrauliniai procesai, vykstantys branduolių sintezės įrenginių vidinių elementų aušinimo sistemose ir vakuuminiuose induose. Sistemingi ir išsamūs eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai yra būtini branduolinės sintezės įrenginių saugai. Termohidrauliniams procesams, vykstantiems branduolių sintezės įrenginių vidinių elementų aušinimo sistemose ir vakuuminiuose induose šilumnešio praradimo atveju, modeliuoti pasirinktas RELAP5 programų paketas ir sukurti skaitiniai modeliai. Skaitinių modelių, atkuriančių vykstančius procesus vakuuminiame inde, validacijai panaudoti vandens įtekėjimo į vakuuminį indą eksperimentų duomenys. Atlikta skaičiavimo rezultatų jautrumo ir neapibrėžtumo analizė. Taikant vandens įtekėjimo į vakuuminį indą eksperimentų modeliavimuose įgytą patirtį, sukurtas W7-X eksperimentinio įrenginio skaitinis modelis. Sprendžiant kompleksinį uždavinį, parodyta: slėgio didėjimo sparta vakuuminiame inde priklauso nuo ištekančio iš aušinimo sistemos vandens kiekio, procesų (garavimo dėl slėgio skirtumų ir sąveikos su karštais paviršiais) vykstančių vakuuminiame inde ir apsaugos nuo slėgio padidėjimo sistemoje vykstančios garo kondensacijos.