Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2019 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
 
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
2. Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
3. Šilumos ir masės procesų tyrimas diskrečiųjų elementų (molekulinės dinamikos) metodais Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
4. Fluidų tekėjimų tampriuose kanaluose skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
5. Eksperimentiniai Leidenfrost fenomeno tyrimai skirti įvertinti dangos poveikį garo susidarymui Dr. Raminta Skvorčinskienė valstybės finansuojama
6. Plazmos ir apdorojamos medžiagos sąveikos tyrimas plazmocheminiame atliekų skaidymo reaktoriuje Dr. Vitas Valinčius valstybės finansuojama
7. Energetiniuose įrenginiuose naudojamų plienų savybių eksperimentinis tyrimas esant ilgalaikiam terminiam poveikiui Dr. Arūnas Baltušnikas valstybės finansuojama
8. Vietinių efektų tarpfaziniame garo-vandens
paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai
Dr. Marijus Šeporaitis valstybės finansuojama
9. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų tyrimai ir taikymas urbanistinėje aplinkoje Dr. Mantas Marčiukaitis valstybės finansuojama
10. Efektyvių energijos technologinių sprendimų pastatams tyrimas Dr. Eugenijus Perednis valstybės finansuojama
11. Skirstomojo elektros tinklo darbo režimų planavimas įvertinant atsinaujinančių energijos išteklių generuojamą galią Dr. Virginijus Radziukynas valstybės finansuojama
12. Elektros perdavimo tinklo režiminio patikimumo vertinimas Dr. Virginijus Radziukynas valstybės finansuojama
       
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
     
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Lietuvos upių nuosėkio dėsningumų ir rizikos vertinimas gamtinėse bei techninėse sistemose klimato kaitos sąlygomis Dr. Jūratė Kriaučiūnienė valstybės finansuojama
       
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
       
  Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Klimato kaitos švelninimo priemonių susijusių su energijos vartojimu namų ūkiuose vertinimas Prof. dr. Dalia Štreimikienė valstybės finansuojama
2. AEI technologijų panaudojimo įtakos klimato kaitos susitarimo įsipareigojimų vykdymui tyrimas ir vertinimas Prof. habil. dr. Valentinas Klevas valstybės finansuojama
       


Lietuvos energetikos institutas vykdys papildomą priėmimą į doktorantūros studijas 2019 m. technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos (T 006) ir aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptyse ir socialinių mokslų ekonomikos (S 004) mokslo kryptyje. Tikslesnė informacija bus paskelbta rugpjūčio mėn. pabaigoje.


2019 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą taisyklės (.pdf)

2019 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą disertacijų tematikos (.pdf)

Prašymo forma (.doc)

Reikalavimai referatui (.pdf)Kontaktinis asmuo:
Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė
tel. (8 37) 401 809
e.p.: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt


Lietuvos energetikos institutas kartu su universitetais vykdo doktorantūros studijas šiose mokslo kryptyse:

Technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje (T 006) su  Kauno technologijos universitetu;

Technologijos mokslų aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje (T 004) su Kauno technologijos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu;

Socialinių mokslų ekonomikos mokslo kryptyje (S 004) su Kauno technologijos universitetu ir Klaipėdos universitetu.
Dokumentų formos

1. Disertacijos tematikos pagrindimas (F1-PA/B-03)

 

2. Prašymas priimti į doktorantūrą (F2-PA/B-03)

 

3. Sutikimas į padalinį priimti doktorantą (F3- PA/B-03)

 

4. Mokslinio vadovo sutikimas (F4-PA/B-03)

 

5. Doktoranto darbo planas (F5-PA/B-03)

 

6. Egzamino protokolas (F6-PA/B-03)

 
7. Darbo plano vykdymo ataskaita (F7-PA/B-03) 
 
8. Patikslintas doktoranto darbo planas (F8-PA/B-03)  
9. Prašymas leisti ginti disertaciją (F9-PA/B-03)  
   

Teisiniai dokumentai

1.

Bendros doktorantūros institucijų mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

2.

Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į  doktorantūrą iki 2017 m.)

3. Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į  doktorantūrą nuo 2017 m.)
4. Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties  mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

5.

Doktorantūros nuostatai (galioja priimtiems į doktorantūrą iki 2017 m.)
Doktorantūros nuostatai (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

6.

Valstybės paramos doktorantams tvarka
7.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas


Kita informacija

KTU disertacijų ir jų santraukų parengimo reikalavimai

2019-2020 mokslo metų studijų semestrų kalendorius

Studijų programos, Mokslo krypčių doktorantūros komitetai adresu: https://ktu.edu/mokslas/doktorantura/komitetai/
 

Stažuotės, stipendijos, studijos užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt
http://stipendijos.lt/lt

Lietuvos mokslininkų mobilumo svetainė 
http://www.euraxess.lt/

Studentų tinklalapis
http://www.langas.net/

IAESTE programa
http://karjera.ktu.lt/?id=138

LMT Doktorantų stažuotės
http://studentai.lmt.lt/ 

Lietuvos mokslo tarybos parama tyrėjų vizitams
http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/es-vizitai.html