Disertacijų tyrimų tematikos stojantiesiems 2018 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (06T)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu

Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
1. Elektros perdavimo tinklo režiminio patikimumo vertinimas Dr. Virginijus Radziukynas valstybės finansuojama
2. Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
3. Birių medžiagų judėjimo, šilumos ir masės mainų skaitinis tyrimas diskretinių elementų metodu Dr. Algis Džiugys valstybės finansuojama
4. Neutronų šaltiniuose ir greitintuvų įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas Dr. Gediminas Stankūnas valstybės finansuojama
5. Vietinių efektų tarpfaziniame garovandens paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai Dr. Marijus Šeporaitis valstybės finansuojama
6. Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 pagrindo medžiagų sintezė ir jų savybių tyrimas Dr. Martynas Lelis valstybės finansuojama
7. Energetiniuose įrenginiuose naudojamų plienų savybių eksperimentinis tyrimas esant ilgalaikiam terminiam poveikiui Dr. Arūnas Baltušnikas valstybės finansuojama
       


Skelbiamas papildomas priėmimas į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą. (atnaujinta 2018-11-02)

Dokumentai priimami adresu Breslaujos 3, 44403 Kaunas, AK-233 kab.,


2018 M. PAPILDOMO PRIĖMIMO Į LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO DOKTORANTŪRĄ DATOS:

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-11-02
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2018-11-05 – 2018-11-15
I-IV – 8-12 val. ir 13-16 val.
V – 8-12 val. ir 13-15 val.
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2018-11-19 – 2018-11-20
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2018-11-21
8 – 10 val.
Apeliacijų skelbimas 2018-11-21
11 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas internetu 2018-11-21
13 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2018-11-22
8-12 val. ir 13-16:30 val.
2018-11-23
8-12 val. ir 13-15 val.


2018 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą taisyklės (.pdf)

Reikalavimai referatui (.pdf)

Prašymo forma (.doc)


Kontaktinis asmuo:
Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė
tel. (8 37) 401 809
e.p.: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt


2011 m. birželio 8 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu ir Klaipėdos universitetu
Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę socialinių mokslų ekonomikos mokslo kryptyje (04S).

2011 m. birželio 21 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje (06T).

2012 m. vasario 24 d. Kauno technologijos universitetui su Aleksandro Stulginskio universitetu ir Lietuvos energetikos institutu Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje (04T).
Dokumentų formos

1. Disertacijos tematikos pagrindimas (F1-PA/B-03)

 

2. Prašymas priimti į doktorantūrą (F2-PA/B-03)

 

3. Sutikimas į padalinį priimti doktorantą (F3- PA/B-03)

 

4. Mokslinio vadovo sutikimas (F4-PA/B-03)

 

5. Doktoranto darbo planas (F5-PA/B-03)

 

6. Egzamino protokolas (F6-PA/B-03)

 
7. Darbo plano vykdymo ataskaita (F7-PA/B-03) 
 
8. Patikslintas doktoranto darbo planas (F8-PA/B-03)  
9. Prašymas leisti ginti disertaciją (F9-PA/B-03)  
   

Teisiniai dokumentai

1.

Bendros doktorantūros institucijų mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

2.

Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto ekonomikos mokslo krypties (04S) mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į 04S doktorantūrą iki 2017 m.)

3. Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties (06T) mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į 06T doktorantūrą nuo 2017 m.)
4. Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties (04T) mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į 04T doktorantūrą nuo 2017 m.)

5.

Doktorantūros nuostatai (galioja priimtiems į doktorantūrą iki 2017 m.)
Doktorantūros nuostatai (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

6.

Valstybės paramos doktorantams tvarka
7.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas


Kita informacija

KTU disertacijų ir jų santraukų parengimo reikalavimai

2017-2018 mokslo metų studijų semestrų kalendorius

Studijų programos, Mokslo krypčių doktorantūros komitetai adresu: http://2017.ktu.edu/lt/mokslas#Doktorantura
 

Stažuotės, stipendijos, studijos užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt
http://stipendijos.lt/lt

Lietuvos mokslininkų mobilumo svetainė 
http://www.euraxess.lt/

Studentų tinklalapis
http://www.langas.net/

IAESTE programa
http://karjera.ktu.lt/?id=138

LMT Doktorantų stažuotės
http://studentai.lmt.lt/ 

Lietuvos mokslo tarybos parama tyrėjų vizitams
http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/es-vizitai.html