2015/01/08 - Dr. Egidijui Babilui įteiktas asociacijos LINPRA garbės ženklas

2015 m. sausio 8 d. dr. Egidijui Babilui už asmeninius nuopelnus prisidedant prie Lietuvos inžinerinės pramonės
plėtojimo bei  jos tarptautinio konkurencingumo didinimo buvo įteiktas Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos
„Linpra" garbės ženklas