2015/05/27 - LR Energetikos ministro p. Roko Masiulio vizitas Lietuvos energetikos institute

Lietuvos energetikos institute 2015.05.27 d. lankėsi LR Energetikos ministras Rokas Masiulis

Vizito LEI metu LR energetikos ministras Rokas Masiulis, sakydamas įžanginę kalbą tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos atidaryme, apžvelgė Lietuvoje įgyvendinamą energetikos politiką, kalbėjo apie geopolitines priežastis, lėmusias stiprų prioritetą projektams, skirtiems energetiniam saugumui užtikrinti. Ministras jauniesiems mokslininkams priminė apie energetikos sektoriaus svarbą ir išskirtinumą, ir patarė nepamiršti tenkančios didelės atsakomybės dirbant ir atliekant mokslinius tyrimus šioje srityje. Ministras paminėjo jau įgyvendintus ir apžvelgė artimiausiu metu numatytus įgyvendinti energetikos projektus.

„Tapdama energetikos jungčių centru, Lietuva taps patrauklia vieta energetikos tyrimams ir šios srities profesionalų susitikimams.“ – R. Masiulis

Kartu su ministru institute lankėsi ir Seimo nario Kęstučio Daukšio patarėja p. Diana Korsakaitė. Svečiai susipažino su institutu, aplankė Nacionalinį atviros prieigos ateities energetikos technologijų centrą ir susipažino su jo infrastruktūra bei galimybėmis.

„Būdama maža šalis sugebėjome tapti itin svarbiu energetikos centru. Esame pasiryžę išnaudoti šį privalumą, todėl  turime toliau ugdyti savo kompetencijas, vystyti mokslo įstaigas ir organizacijas dirbančias energetikos srityje, kad galėtume įtvirtinti tai, kas jau pasiekta. Mokslas turi žengti drauge ir padėti sustiprinti sukurtą infrastruktūrą.“ – R. Masiulis