2015/06 - Klaipėdos uosto plėtra sąsaurio hidrodinamikos aspektu

Klaipėdos uosto plėtra sąsaurio hidrodinamikos aspektu
Jūratė Kriaučiūnienė, Brunonas Gailiušis
Atspausdinta žurnale „Mokslas ir technika“ 2015 m. Nr. 3.