2015/06/03 - Seminaras „Hidrologiniai ir hidrodinaminiai Klaipėdos uosto plėtros aspektai: problemos ir galimi sprendimo būdai“.

Lietuvos energetikos institute birželio 3 d. įvyko LMA Vandens problemų tarybos organizuotas seminaras „Hidrologiniai ir hidrodinaminiai Klaipėdos uosto plėtros aspektai: problemos ir galimi sprendimo būdai“. Seminare dalyvavo įvairių mokslo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Buvo analizuojami Klaipėdos jūrų uosto plėtros aspektai hidrodinamikos požiūriu, diskutuota dėl Klaipėdos uosto gilinimo ir pietų vartų įrengimo Kuršių mariose koncepcijos, pateikti rezultatai apie hidrometeorologinių sąlygų kaitą, jų poveikį jūros krantų būklei ir Kuršių marių vandens balansui.
Diskusijoje buvo pažymėta, kad plečiant Klaipėdos jūrų uosto veiklą vyksta reikšmingi pokyčiai uosto akvatorijoje. Aptarta pokyčių analizei ir prognozėms atlikti reikalinga patikima hidrologinė informacija, iškelti duomenų surinkimo ir jų homogeniškumo probleminiai klausimai. Aptarta hidrometrinių ir hidrometeorolginių stočių tinklo plėtra Kuršių mariose. Šias problemas numatyta spręsti kartu su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Jūrinių tyrimų centro ir kitų atsakingų valstybės institucijų atstovais.