2015/06/12 - Kęstučio Zakarausko daktaro disertacijos gynimas

Kęstučio Zakarausko daktaro disertacijos „Biomasės terminio skaidymo ir dervų destrukcijos efektyvumo tyrimai“ (06T) gynimas.